Gå til sidens hovedinnhold

Skolene som kommunestyret glemte

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politikk er å prioritere.

Det er besluttet i kommunestyret at det i den vedtatte økonomiplan for 2020 - 2023 skal foretas investeringer ved bruk av lånemidler på til sammen 1253 millioner.

Hvis en ser bort ifra det som det skal brukes av disse midlene til hovedplan for vann og avløp så skal alt i hovedsak gå til de store «prosjektene» i sentrum.

Det vil medføre at det for mange år fremover ikke vil bli mulig å foreta helt nødvendige investeringer når det gjelder skolene på Hjortsberg, Strupe og Berg.

Det fremgår også av økonomiplanen hvor det ikke er avsatt midler til disse skolene. Det nevnes bare at Hjortsberg er gammel og noe medtatt.

Som i kommunen for øvrig har skolen på Hjortsberg måtte lide av manglede vedlikehold de senere år. Hjortsberg skole er sentralt plassert i et område som i stor grad antas å ville være befolket av mange barnefamilier i mange år fremover. Når det gjelder helt nødvendige investeringer så gjelder det også de andre skolene.

Med en total gjeldsbyrde på langt over 4000 millioner vil det ikke være mulig i tiden som kommer å iverksette investeringer som her trengs. Det må velgerne som er knyttet til disse områdene i kommunen ha helt klart for seg.

Pensjonistpartiet har gjennom sin valgliste til kommunevalget representasjon fra alle deler av vår store kommune. I styre og medlemsmøter har vi drøftet og vedtatt hva som er vårt alternativ til den politikken som skal føres fra det flertallet som kommunestyret nå har.

Vi sier derfor NEI til at det brukes så mye penger til de store «prosjektene» så lenge det ikke blir foretatt helt nødvendige investeringer i de skolene som vi nevner her i dette innlegget.

Vi er derfor fra Pensjonistpartiet glade for at de som virkelig skal ivareta barnas beste, Halden kommunale foreldreutvalg nå reiser de spørsmål de nå gjør om etableringen av en ny stor 1 til 10 skole som vil så og si kreve alle disponible økonomiske midler i tiden som kommer.

Derfor er det slik at Pensjonistpartiet ser at det er opp til deg som velger å si klart ifra at dette vil vi ikke være med på.

Kommentarer til denne saken