Disse Halden-elevene får noe som kan være en stor fordel

Artikkelen er over 3 år gammel

Førsteklassinger ved Tistedal og Gimle skal være med i en stor, nasjonal studie om hva økt lærertetthet betyr for lese- og skriveopplæringen.