Det sier nyvalgt FAU-leder ved Idd skole, Torill Pedersen.

Berettiget frykt

I budsjettvedtaket for 2014 vedtok politikerne at en sammenslåing av Iddevang og Øberg skulle «avventes til det er fattet igangsettingsvedtak for ny skole på Iddesiden».

– Vi var usikre på hva det egentlig innebar og krevde derfor skole før det ble flytting. Via HA fikk vi forsikringer om at et igangsettingsvedtak skulle innebære når, hvor og hvordan en ny skole skulle bygges. I dag ser vi at vår frykt var berettiget.

De to skolene er slått sammen, men ingen vedtak er fattet. Et forprosjekt gir ingen skole så lenge det ikke følger penger med i økonomiplanen, sier Pedersen.

På helsa løs

– Nåværende skolebygning var i en elendig forfatning fra før, og A-delen ble jo i konsulentrapporten i 2013 karakterisert som kondemnabel.

 Med flere elever fra i høst er belastningen blitt større og inneklimaet tilsvarende verre.

Elevene klager på hodepine, og flere foreldre er frustrerte over å få slitne barn hjem, sier Pedersen.

 Valgkampsak

Som følge av samlingen av de to skolene, ble det valgt et nytt FAU like før jul.

– Derfor har vi ikke fått lagt noen videre strategi, men det er åpenbart at vi ikke vil gi oss. Vi skal og må jobbe videre.

Et godt skoletilbud er viktig for at folk skal bosette seg på Idd, og et forpliktende skolevedtak vil være viktig for å fjerne det «B-stempelet» vi føler Idd er i ferd med å få, sier Pedersen.

– At det er valg til høsten ser jeg som veldig positivt. Det gir oss en mulighet til å påvirke, og den vil vi ta, sier hun.

Sentrumsskole

At spørsmålet om en ny skole i sentrum også er kommet opp har hun stor forståelse for.

– Også i sentrum skjer det utbygging som gjør det viktig med en god skole. Dessuten er vel heller ikke Os skole tilpasset dagens krav om blant annet universell utforming.

Men vi føler det er vår tur nå, sier hun.

350 nye boliger

 Ett av argumentene for en samling av skolene på Idd er et synkende elevtall. Mange mener dessuten at tallet heller ikke vil øke i nær framtid. 

Men tegn tyder på at det kan være i ferd med å snu.

Kommunestyret godkjente nylig utbyggingen av boligfeltet på Brattås, der det vil komme 160 nye tomter.

– Jeg er sikker på at dette kommer til å bli et flott boligfelt som vil generere arbeidsplasser i alle ledd, sa Jan-Erik Herft i GG-gruppen da feltet ble presentert.

– Jeg tror også det vil bli positivt for skolene rundt her, la samarbeidspartner Helge Stumberg til.

Brattskott og Ystehede

Og Brattåsfeltet er ikke det eneste.

Utbyggingen på Brattskott har vært i gang lenge, og der er det regulert for 103 boligtomter og i tillegg satt av et areal til rundt 90 leiligheter. I dag er drøyt 40 av boligtomtene solgt, og dermed er det muligheter for ytterligere 150 boenheter i dette området.

På Sofienbergfeltet på Ystehede er det i tillegg klargjort for 20 frittliggende boligtomter, og to felt for konsentrert småhusbebyggelse.

I tillegg kommer 44 boligenheter på Oreid. Her er kun de første tomtene ut mot Øbergveien lagt ut for salg, og det betyr et potensial også her.

I sum gir dette godt over 350 nye boenheter på Iddesiden.