(Nettavisen) – Det var hyggelig å ha elever og lærere i kirken, og jeg opplevde at de sang godt med. Det var veldig hyggelig å synge julesanger med dem, sier Julie Schjøth-Jovik, som er prest på Storslett i Nord-Troms.

Det er inntrykket Schjøth-Jovik sitter igjen med etter å ha holdt julegudstjeneste for elevene ved privatskolen Straumfjordnes skole i Nordreisa på tampen av 2022.

Noen dager etter at hun holdt julegudstjenesten sendte skolen imidlertid ut en SMS til de foresatte, hvor de beklaget at en kvinnelig prest holdt gudstjenesten.

– Verken sint eller såret

I SMS-en, som er signert skolens rektor, Vilde W. Steinsvik, står det nemlig følgende:

«Torsdag 15. desember deltok skolen på julegudstjeneste med kvinnelig prest. Vi skjønner at det er reaksjoner på at det var kvinnelig prest som holdt gudstjenesten. Vi var ikke informert om dette på forhånd og jeg sjekket det ikke opp da jeg ikke tenkte at det var et alternativ. Jeg legger meg langflat og beklager på det sterkeste til dere alle. Jeg skjerper inn rutinene og sjekker tydeligere opp hvem som holder gudstjenestene fremover og finner alternative løsninger dersom det blir behov for det».

Schjøth-Jovik sier hun har fått med seg at SMS-en ble sendt ut.

– Jeg har registrert at det ble sendt ut en SMS i etterkant. Det er første gang det er en kvinnelig prest i Nord-Troms og ingen hemmelighet at det er ulike meninger rundt det. Det er ikke min oppgave å blande meg i den interne samtalen på skolen, den må de ta med foreldrene. Jeg kan leve godt med dette, jeg er verken sint eller såret, sier Schjøth-Jovik.

Internasjonale aktører blir medeier i Drøbakfestivalen

– Mannen som skal forkynne

Rektoren sier til Nettavisen at det er styret, ved styreleder Vidar Viken, som må uttale seg om saken. Nettavisen har i flere dager forsøkt å stille styret konkrete spørsmål. Viken skriver i en generell uttalelse til Nettavisen at skolen er en kristen friskole, og at skolens verdigrunnlag er «tuftet på en klassisk bibelforståelse».

– På Straumfjordnes skole møter vi alle mennesker med respekt, og vi lærer om alle menneskers uendelige verdi og alle menneskers likeverd. Ut fra vedtektene og vår forståelse av bibelen så er det mannen som skal forkynne. Dette er ikke et spørsmål om likestilling, men et spørsmål om tro og overbevisning, skriver skolens styre, ved styreleder Vidar Viken.

De understreker også at privatskolen er finansiert og eies av elevenes foresatte, og at styret er valgt av de samme foresatte.

– Dersom skolens ledelse, enten rektor eller styret, mottar henvendelser fra foresatte angående skoledrift og aktiviteter svares dette ut i tråd med skolens vedtekter. Hvis endringer i vedtektene er ønskelig kan man som foresatte ved skolen ta det opp på årsmøte til diskusjon og avstemming, skriver Viken.

Kontroversielt

Da Schjøth-Jovik ble ansatt som prest i Nordreisa kommune i 2019 kom det sterke reaksjoner fra det læstadianske miljøet i området. Predikant i den Luthersk Læstadianske menigheten i Nord-Troms, Nils Einar Samuelsen, gikk så langt som å kreve et møte med biskopen.

– Vi forholder oss til det vi har lært gjennom generasjoner; etter Guds ord kan ikke en kvinne være prest i vår menighet, sa Samuelsen til NRK den gangen.

På Straumfjordnes skole står det at «Skolens verdigrunnlag og basis skal være kristen tro og moral, slik den kommer til uttrykk i bibelen».

– Må oppdatere seg

Norsk kvinnelig teologforenings leder, Beate Iren Lerdahl, er lettere sjokkert når Nettavisen forteller om SMS-en som ble sendt ut.

– De må oppdatere seg på virkeligheten i Den norske kirke de siste 60 årene. Det er kjønnsrasisme og diskriminering, sier Lerdahl.

Lerdahl sier at det kunne vært interessant å reflektere rundt hvem som har problematisert dette.

– Det er uforståelig fra vårt ståsted at det skulle være et problem. Jeg lurer på hvordan det har blitt et problem. Vi vet jo at det finnes kvinnefiendtlige subkulturer i mange deler av de landet vi lever i, men jeg synes jo det er trist. Spørsmålet er hvor representativt det er, sier hun.

Kvinnelige prester

Tall i årsrapporten til kirken.no fra 2021 viser at 37,7 prosent av alle prester i Den norske kirke er kvinner. Biskopene vedtok i oktober 2020 at det ikke er noen rett til å reservere seg mot samarbeid med andre kollegaer, etter flere saker om mannlige prester som nektet å jobbe med kvinnelige prester.

– I Den norske kirke er det likestilling, så de har ikke anledning til å bestemme hvem som skal være prest. Så da må de skaffe seg en annen samarbeidspartner.

Bursdagen er helt konge: – Det er vel meg de flagger for, fleiper jubilanten på Nesodden

Skjerper innsatsen på Nesodden: – «Blålyspoliti» bygger ikke tillit

Prosjektet koster 12,5 millioner kroner: – Har dukket opp overraskelser