Hogger for fullt og selger alt de hogger

Artikkelen er over 2 år gammel

Skogsmaskinene går for fullt. Etterspørsel etter både tømmer til sagbrukene og massevirke til industrien er stor.