Tradisjonen tro er formen til tider både usaklig og ufin, og viser nok en gang en debatt som føres av lokalpolitikere som driver politikk basert på samtaler med naboen. En lang rekke fagfolk har vært engasjert både som konsulenter og foredragsholdere opp gjennom årene for å fortelle oss om byutvikling, uten at det ser ut til å gjelde for annerledesbyen Halden.

Debatten nå står om det skal fortettes i sentrum eller om byen skal fortsette i samme løp som de siste 20 årene – gjennom å øke helt tilfeldig utover etter hvilken grunneier som mener han har rett til å selge boligtomter, eiendomsutviklere som kjøper tomtene og bygger enkelt og billig, og lokale eiendomsmeglere som gliser bredt i HA når nye boligtomter vises frem for salg.

Debatten ser ut til å stå mellom barnefamiliene på boligfeltene rundt byen mot eldreleiligheter i grå blokker i byen. Enten familier med ektepar, 2 barn og hund eller pensjonert ektepar. Alle andre boformer og familiekonstellasjoner finnes ikke.

Jeg selv bor på Banken med 3 barn annenhver uke. Her har jeg 4 leiligheter hvor min far har en. Han har for øvrig kone som bor i Oslo, men som er her annenhver helg. De har hund sammen som er annenhver uke i Halden og i Oslo. Min ekskone bor med ny mann og barn på Dyrendal, hvor også mine 3 barn bor annenhver uke. Min bror bor med samboer og 2 barn i mitt barndomshjem på Stenrød, hvor også min mor har en hybel. Slik er familien anno 2020. Ikke slik debatten synes å være i HA eller på Facebook.

Debatten om «godt nok» raser i Halden. Kommunen har ikke nok penger til å sikre en god skole eller god eldreomsorg. Korona-epidemien har skapt enda flere ensomme mennesker.

Når jeg leser innleggene fra politikere i HA og leserinnlegg på FB om byutvikling i Halden, så ser det ut til at folk glemmer at byutvikling dreier seg om mennesker og miljø. Om å skape nabolag hvor barn kan leke og hvor det er gode byrom for folk og nærhet til naturen.

Det blir mindre behov for bilen, og enklere å ta sykkelen, eller gå, til jobb, skole, trening eller butikken.

Målet må være en byutvikling hvor klima- og naturhensyn vektlegges langt tyngre. Ikke minst det nære miljøet vi selv skal bo i og våre barn skal vokse opp i.

Målet må også være at mennesker kommer tettere sammen, slik at kommunen også evner å tilby den kvalitet vi ønsker oss sammen med innbyggerne.

Hvis vi får til det, kan byutviklingen være et middel for å nå andre samfunnsmål. For det er slik at mer samhandling, mer tillit mellom mennesker og mer av det samfunnsviterne kaller sosial kapital fører til mindre sosial ulikhet, bedre folkehelse, bedre trivsel og en mer attraktiv by.

Dette vil ikke være mulig om vi fortsetter byutviklingen som har vært i Halden de siste 20 årene.

Sosial ulikhet og dårlig folkehelse vet vi koster samfunnet penger, mye penger. Dine og mine penger.

Noen hevder at det er en menneskerett og at det er kommunens plikt å tilby rimelige tomter. Det er feil! Det er kommunens og politikernes plikt å sikre fremtiden for våre innbyggere og samtidig sørge for å at vi overholder de forpliktelser som sentrale myndigheter pålegger oss.

Arealplanlegging er et viktig verktøy for dette, som skal sikre at kommunen ikke strekker seg for langt i alle retninger og dermed ikke kan tilby, eller har råd til riktige tjenester til alle. Planleggingen skal også sikre at vi overholder krav til utslipp og miljø – så vel lokalt som globalt. Dette er ikke noe vi kan velge bort.

Noen er redde for arbeidsplassene i byggebransjen om vi stopper å legge ut nye tomteområder. Det vil være minst like stort behov for håndverkere, men de må kanskje jobbe mer med å oppgradere den eldre bebyggelsen vår og kanskje mer med eplehageutbygging.

For håndverkere vil dette kanskje bety mer jobb med faget sitt og mindre montering av kataloghus. Boligutviklerne har hatt alt for enkle dager. Nå må de kanskje bli litt mer kreative i hvordan de skal realisere nye prosjekter, men det er jeg overbevist om at de klarer.

Arkitektene må bli langt flinkere til å vise alternative boformer. Det er nok av gode eksempler på positiv fortetting i andre byer. Vi har mange å lære av.

«Bevaringsmafiaen» i Halden var med å prege forrige kommunevalg i Halden og kan også være brems for videre utvikling i Halden.

Det haster med å få laget en overordnet plan for hvilke bygg som skal bevares, bygges om eller hvilke som kan (og bør) rives.

Dette gjelder også bygg som kanskje kan beholdes utvendig, men som må endres til nye formål innvendig. Noen bør vi kanskje også sikre at vi beholder, som f.eks. de boliger i sentrum som er store nok til å være f.eks. gode familieboliger.

Her er det stort potensial i Halden. Kommunen må også i langt større grad sette press på eiendomsbesittere som utsetter vedlikehold eller lar bygg bli stående tomme.

Vi har alt for mange bygg som står tomme eller står og forfaller i sentrum – og kommunen er en av eierne. Skjerp dere!

Jeg mener det er veldig viktig med en klar sentrumsutvikling om vi skal se en positiv fremtid for Halden. Vi er nødt til å spille mye hardere på at vi er en studieby, at vi har tradisjonelle og solide industribedrifter som har utviklet seg med tiden, og teknologibedrifter som ser lengre frem.

Men, utvikling skjer der folk møtes. Lager vi en by hvor haldensere murer seg inne i bak høye tujahekker i sine eneboliger, så mister vi denne svært viktige samhandlingen.

Halden kommer aldri til å bli noen Silicon Valley, men vi kan i det minste slåss om oppmerksomheten til byer som er tilsvarende store.

Halden har en enestående mulighet til å utvikle et vibrerende sentrum. Til forskjell fra veldig mange andre byer på tilsvarende størrelse har vi både festningen, det historiske, nærhet til sjøen og ikke minst en veldig kompakt bykjerne.

Et utrolig spennende utgangspunkt for fremtidsrettet byutvikling!

Men, da kan vi ikke ha lokalpolitikere som kjører debatt tilsynelatende døve for innspill fra fagfolk og driver byutvikling etter innfallsmetoden, eller haldensere som er redde for at de ikke lenger har rett på 1 mål billig tomt 10 km utenfor sentrum. Skjerp dere!