Skattepenger til velferd

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

FRITT ORD I et leserbrev i HA viser er foreldrepar til erfaringer med det samme private kommersielle barnehageeier som drev Klengstua barnehage. Rødt Halden mener de peker på utfordringer med private aktører innenfor mange dagens velferdstjenester,

Rødt Halden peker på at velferdsprofitører - privateide kommersielle selskap - tjener penger på velferdstjenester som tradisjonelt har vært drevet av det offentlige. Det gjelder alt t fra sykehjem, asylmottak og barnehager til renovasjon, renhold og vaktmestertjenester. Det skjer i hovedsak ved at de ansatte i de private virksomhetene har dårligere lønn og arbeidsvilkår enn offentlig ansatte, I tillegg lages det kompliserte selskapsstrukturer og utbetales skyhøye styrehonorarer, Det foregår en utstrakt internfakturering og handel med tilknyttede selskaper. På den måten henter de ut penger av bedriftene. Ofte gjemmes pengene bort i skatteparadis i utlandet.

Rødt Halden er mot at aktører som har profitt som mål skal få tjene seg rike på skattebetalernes regning. Når store deler av skattepengene som er bevilget til velferd ender i lommene på private eiere, svekkes tilliten til skattesystemet og til velferdsstaten. Vi mener fellesskapet er tjent med at pengene vi betaler i skatt går til best mulig velferd og ikke til privat profitt.

Rødt Halden mener det er skille mellom de private ideelle og de private kommersielle aktørene. Vi er ikke mot at ideelle aktører som Kirkens Bymisjon driver rusomsorg, Norsk Folkehjelp asylmottak eller frikirken barnehage.

Rødt Halden vil peke på at på enkelte områder som for eksempel skole, barnehage og helse trengs det en ny nasjonal lovgivning for å få stoppet velferdsprofitørene. Det er mulig, men det krever at velgerne stemmer på partier som har en tydelig politikk på området.

De politiske partiene i Halden kan begrense velferdsprofitørenes adgang til andre velferdstjenester. Sykehjemsdrift og renovasjonstjenester kan tas tilbake i offentlig drift ved vedtak i kommunestyret, Rødt Halden går til valg i 2019 med dette på programmet.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken