Fra klokken 07.20 onsdag morgen vil Halden Arbeiderblad presentere de lokale skattelistene. Da vil du kunne se hvem som betalte mest skatt i Halden og Aremark. Og se hvem som topper skattelistene i Østfold.

Allerede fra klokken 07:00 kan du selv gå inn for å søke i årets skattelister på skatteetaten.no. Du kan søke både din egen skatt og for eksempel naboens.

Men – og dette må du være oppmerksom på – for å kunne søke i skattelistene må du logge deg inn, og det betyr at den du søker på kan se hvem som har vært inne og sett på sine skattetall. På samme måte kan du se hvem som har søkt på deg.

Husk at skattetallene ikke viser reell lønn eller markedsverdien av formue, men nettoinntekt (alminnelig inntekt) etter fradrag, men før særfradrag og nettoformue (skattemessig formue), og utlignet skatt.

Vær oppmerksom på at tallene ikke nødvendigvis er endelige. For eksempel vil tallene kunne bli endret blant annet som følge av klage på fastsettingen.

Sakene som legges ut onsdag er forbeholdt våre abonnenter. Har du ikke abonnement på Halden Arbeiderblad? Da kan du tegne et her.

3,2 millioner fikk penger igjen

I en pressemelding skriver Skatteetaten at det samlede skatteoppgjøret for 2017 viser at lønnstagere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen har betalt 492 milliarder kroner i skatt og avgift på inntekt og formue. 317.000 selskaper har betalt til sammen 81 milliarder kroner i skatt (unntatt petroleum).

3,2 millioner lønnstagere, pensjonister og personlig næringsdrivende fikk tilbakebetalt skatt til gode i årets skatteoppgjør, og 760.000 betalte restskatt. For tre av fire personer som fikk skatt til gode eller restskatt er beløpet under 15.000 kroner. For én av 25 (fire prosent) er beløpet over 50.000 kroner.

 

Ikke lenger skattesøk

Fra 2011 bestemte Stortinget at nettavisene ikke lenger kan tilby skattesøk. Det er imidlertid fremdeles lov til å drive journalistisk basert på søk i listene.

Hensikten er blant annet å unngå kommersiell bruk av opplysningene. Du vil fortsatt finne skattelister fra tidligere år i nettaviser o.l., så lenge mediene ikke selv fjerner opplysningene. Kvaliteten på disse listene vil nødvendigvis bli dårligere jo eldre disse blir.

Hvem står i skattelistene?

Skattelistene inneholder opplysninger om personer og upersonlige skattytere som har fått skatteoppgjør. «Upersonlige skattytere» betyr aksjeselskaper osv., skriver skatteetaten.no.

Det er ikke mulig å reservere seg mot å stå i skattelistene. Dette gjelder både skattelistene som legges ut på skatteetaten.no og skattelistene som distribueres til pressen.

Skattelisten for personlige skattytere inneholder ikke:

  • opplysninger om personer med sperret adresse (gitt i medhold av lov om folkeregistrering)
  • opplysninger om personer der opplysningene som inngår kan røpe et klientforhold
  • opplysninger om personer som var 17 år eller yngre ved inntektsårets utgangsopplysninger om personer uten fast bopelsopplysninger om avdøde personer