Jeg leser innlegget om kommunens fjerning av fast hjelp i Hagegata og på Vaterland. Forferdelig at de kan gjøre dette, at politikerne ikke kan se, og gir blaffen i hva de utsetter eldre og pårørende for.

Jeg ble for ca, et år siden valgt inn i Eldrerådet, og tenkte at dette var viktig. Men - til min overraskelse og skuffelse - vi får utlevert utrolige 3-500 sider fra kommunen foran hvert møte, om uviktige saker, og vi har heller ingen som helst påvirkning, og saken om Hagegaten er ikke presentert for oss. Vi får bare litt info om hva kommunen har bestemt. Jeg har ved et par anledninger tillatt meg på møter, å spørre om ikke vi som råd, skal være med i saker før avgjørelsen er tatt av kommunen, men blitt avvist på en litt uhøflig måte. Da jeg leste om Hagegaten for noen uker siden, ga jeg beskjed om at jeg trekker meg fra rådet. Nok er nok. Jeg skammer meg over, å være blitt «brukt» av kommunen som et viktig råd, men uten noen som helst påvirkning. Kommunen bruker rådet, så folk skal tro at de søker informasjon fra oss eldre. Det håpløse er, at kommunen også betaler oss for å «gi råd».

Skammelig, hadde aldri drømt om, at dette kunne være mulig.