I går publiserte vi nyheten om at Norsk Kjernekraft AS ønsker å bygge et kraftverk i Halden.

Senere på dagen informerte virksomheten politikerne i kommunestyret i Halden om prosjektet.

Det siste året har vi alle fått merke konsekvensene av en energikrise i Europa. Behovet for strøm har i lange perioder vært større enn det som er tilgjengelig, og prisene har skutt i været.

Paralelt med at verdens energibehov øker, må vi ifølge FNs klimapanel kraftig redusere fossile energikilder som olje, kull og gass, for at ikke temperaturen i verden skal øke til et nivå som vil være katastrofalt for jorda vår.

I Norge har vi gjennom historien vært langt framme i produksjon av grønn, miljøvennlig vannkraft. De siste årene har det også vært satset på vindmølleparker, men konsekvensen har vært store protester på grunn av synlige inngrep i naturen, støy fra vindmøllene og negative konsekvenser for dyreliv.

For 10 år siden ble befolkningen i Aremark nærmest splittet i to da en stor vindmøllepark ble foreslått bygd i kommunen, og da NVE for drøye tre år siden pekte på at både Rokke og Høiåsmarka egnet seg godt for vindmølleparker, ble det stort sett møtt med lokal skepsis og motstand.

Men kjernekraft derimot, det ønsker haldenserne tilsynelatende velkommen.

I gårsdagens sak om kjernekraftverk laget vi en avstemming med spørsmålet "Hva synes du om planene?"

Til nå har hele 1372 HA-lesere kommet med sin dom. Hele 82 prosent synes tanken om et kjernekraftverk i Halden er spennende, mens de resterende 18 prosentene er skeptiske eller konkluderer med at det er en dårlig idé.

Inne i Månefjellet i Halden har vi siden 1958 levd med et lite kjernekraftverk. Det har ikke bare Halden levd godt med, men forskningsarbeidet og kunnskapen utviklet inne i Månefjellet har ført til en rekke positive konsekvenser for kommunen. Personer med høy utdannelse og kompetanse har flyttet til byen vår, nye bedrifter har startet opp og for noen år siden fikk vi vårt eget statlige direktorat, Norsk nukleær dekomissjonering (NND).

Haldenreaktoren har derimot aldri hatt noe formål om å produsere strøm til haldensere eller resten av Norge, den har vært brukt til å forske på sikkerhet knyttet til kjernekraft som medlemsland verden rundt har kunnet lene seg på i drift av sine kjernekraftverk.

I Norge har vi aldri hatt et kjernekraftverk for produksjon av strøm.

Nå ønsker Norsk Kjernekraft AS å bygge et slik i Halden.

Hva innebærer det? Eller for å si det som Ludvig i Flåklypa, "Æ’kke detta fali’ så veit ikke jeg hva som er fali’!".

Tjernobyl-ulykken i dagens Ukraina i 1986 har brent seg fast i historien. Det er den mest alvorlige ulykken ved et kjernekraftverk gjennom historien. 53 mennesker omkom som en direkte følge av ulykken, men et sted mellom 4000 og 200.000 mennesker skal ha dødd av kreft og andre senskader.

Men siden har mye skjedd i utviklingen av sikkerhet og teknologi. Ifølge nettstedet Our World in Data, så er det faktisk kun solenergi som er tryggere enn kjernekraft.

Denne grafen viser antall dødsfall per produsert terrawatt med kraft enten i form av ulykker eller forurensing:

Sunniva Rose har doktorgrad i kjernefysikk og er kjernekraft-entusiast. I fjor sommer ble hun ansatt i selskapet Norsk kjernekraft AS, som ønsker å bygge ut flere små kjernekraftverk i Norge.

Rose hevder at reaktorene de vil bygge, er helt trygge og selv med en verst tenkelig ulykke skal det være trygt å bo i nærheten, sier Rose til NRK.

Kjernekraft i Norge trenger ifølge Norsk kjernekraft AS heller ingen pengestøtte fra norske myndigheter, men de er avhengig av et klarsignal fra norske politikere om å satse på kjernekraft.

Det er en debatt som berører mer enn Halden. Og kan ikke avgjøres i en leder i Halden Arbeiderblad. Men dersom det er en vilje og et ønske om å satse på kjernekraft i Norge, mener vi at Halden bør være det åpenbare valget.

Her har vi Norges fremste kompetanse på området både i IFE og NND. Vi har en nærhet til viktig energiinfrastruktur og ikke minst, vi har en befolkning som gjennom over 60 år med en liten reaktor midt i Halden sentrum, spontant reagerer positivt på nyheten om å etablere et kjernekraftverk i Halden.

Bedre forutsetninger finnes ikke noe annet sted i landet.

Hva er kjernekraft?

Kjernekraft er elektrisk energi som produseres i kjernekraftverk ved hjelp av kjernefysisk fisjon. Det vil si at en atomkjerne spaltes i to mindre deler og det frigjøres samtidig store mengder energi.

Fisjon ble også brukt til å utvikle atombomben.

Enkelt forklart kan man si at et kjernekraftverk fungere som en slags dampmaskin. Men i stedet for at en fyrbøter skuffer kull inn i en kjele, så er det glødende kullet erstattet av varmen fra kjernebrensel.

Kjernebrenselet varmer opp vanne eller en annen væske eller gass og damptrykket som skapes driver turbiner som lager elektrisk strøm.

I 2021 var det 440 kommersielle kjernekraftverk i drift over hele verden. Og rundt 60 nye er under oppføring.

Totalt dekker kjernekraft i dag cirka 10 prosent av den globale energiproduksjonen.

Kjernekraften er en tilnærmet utslippsfri kraftproduksjon, men kjernekraft stiller store krav til svært langsiktig lagring av radioaktivt avfall.

Kilder: forskning.no og snl.no