Skal utrede flytende skolegrenser og fremtidig barnehagestruktur i Halden

Kommunedirektør Roar Vevelstad er spent på hvilke utfordringer som kommer i 2021. Han mener driftsbudsjettet må strammes, og håper kommunen kan bidra til at flere kommer i arbeid.