Dette fordi høytspentledningen legges om fra luft til jordkabel.

Det betyr arbeider i over tre måneder.

Fem kilometer

Halden kommune melder på sin hjemmeside at strekningen på ca 5 kilometer ikke vil være åpen for motorisert trafikk i ukedagene mellom klokka 7.00 og 15.30 så lenge prosjektet pågår. Det er Park & Anlegg som utfører arbeidet med høyspentomleggingen.

Fra fredager klokka 13 til mandager klokka 7 er veien åpen for biltrafikk, mens kun gående og syklister kan passere på dagtid resten av uka.

Informasjon om at veien er stengt er skiltet ved Kornsjøveien.

Der blir det opplyst om at det er omkjøring fra Enningdalssiden og at veien er åpen for biltrafikk i helgene.