Skal lage midlertidig fotgjengerfelt ved Fisketorget etter flere nestenulykker

I forbindelse med den omfattende oppgraderingen av området rundt Fisketorget, har asfaltering av veien ført til at fotgjengerfeltet like ved Fønix ikke lenger er synlig.