Mannen skal ifølge tiltalebeslutningen fra Politimesteren i Øst i juni i 2020, på en adresse i Halden, ha slått sin samboer i i hodet ansiktet med et glass. Hun skal som følge av hendelsen ha fått et cirka fire centimeter langt og rundt én centimeter dypt kutt i panna.

Bare noen måneder senere, på samme adresse, skal han ha slått samboeren i ansiktet, slik at hun fikk en blåveis og hevelse rundt den ene øyet.

Det er ventet at Straffeloven § 79 vil komme til anmeldelse, noe som betyr at hvis mannen blir dømt for begge forholdene, kan det fastsettes en straff utover lengstestraffen.

Påstand om erstatning eller oppreisning til fornærmede forbeholdes nedlagt.

Mannen er tiltalt for følgende brudd på Straffeloven:

Straffeloven § 273

For å ha skadet en annens kropp eller helse, gjort en annen fysisk maktesløs eller fremkalt bevisstløshet eller liknende tilstand hos en annen.

Straffeloven § 271

For å ha øvet vold mot en annen person eller på annen måte krenket ham fysisk.