Gå til sidens hovedinnhold

Skal HA skrive røke eller røyke? Ben eller bein? Lere eller leire?

SIGNERT

La meg få prøve meg litt som Linda Eide i «Eides Språksjov» i dag. (Et program vi som er språkinteresserte forresten finner stor glede av å se og høre på).

Det er nå ti år siden jeg tok initiativet til å gjøre noe med HAs språknorm. Vi innførte formen «Moderat bokmål» som standard. Ikke mye kontroversielt i det. Men å innføre diftongforbud satt lengre inne. Særlig blant innflytterne i HA-redaksjonen. Det ble forbudt å skrive røyke, bein, stein og leire. I HA skulle det heretter hete røke, ben, sten og lere. Flere innfødt haldensere i redaksjonen smilte lurt og digget det. Jeg kan huske det oppsto ganske opphetede diskusjoner i redaksjonen i ukene som fulgte. (Hva mener du? Bli med på avstemning nederst i saken!)

Jeg har alltid vært opptatt av lokal identitet. Og dermed dialekt. Den klassiske Østfold-dialekta er fri for nettopp diftonger. Vi sier røke, ben, sten og lere. Tanken min var å understreke denne identiteten også i HAs skriftspråk. Jeg husker godt at jeg konsulterte HA-vennen og språklektoren Per Oddvar Jacobsen før jeg lanserte dette. (Han døde for noen år siden. Jeg savner de spennende språksamtalene jeg hadde med han!) Per Oddvar likte initiativet og tanken bak. Og sånn ble det!

Ideen hadde jeg tatt med meg fra Fredriksstad Blad. Avisa i nabobyen har hatt dette som norm helt siden 1993. Erfaringen min tilsier at fraværet av diftonger nok er mer utbredt i Fredrikstad. Der er dialekta bredere og mer utpreget enn i Halden. Men det er ikke tvil om at fraværet av diftonger også gjelder i dialekta vi snakker her i byen også. Samtidig er det helt naturlig at innslagene av svenske ord og uttrykk er mer tydelig i Halden-dialekta enn i nabobyene våre.

Språket forandrer seg med menneskene som bruker det. Dialektene i Ytre Østfold er i endring. Et ord som «lere» brukes i mindre grad av folk under 40 år. De sier «kvikkleire», og røyke. Og det er vanskeligere å identifisere hvor en 25-åring kommer fra nå, enn det var for 25 år siden. I alle fall innbiller jeg meg det.

Bør det da også gjenspeile seg i lokalavisenes språknorm?

Dette har jeg faktisk tenkt litt på en stund. Men så kom min kollega René Svendsen i nettopp Fredriksstad Blad meg i forkjøpet. To sjeler – en tanke! For forleden leste jeg at han inviterte leserne sine til å si sin mening om akkurat dette. Han spurte rett og slett; Skal avisa han er redaktør i skrive ben eller bein, sten eller stein, røke eller røyke, lere eller leire?

Dette engasjerte utvilsomt leserne. Hele 3.807 av dem stemte over temaet på f-b.no. 58 prosent vil ha det som det er i dag med ben og sten. Mens 40 prosent heller vil ha bein og stein. Med diftongene. 2 prosent visste ikke.

Men René er i stuss om hva avisa nå skal gjøre. For bak disse tallene ligger aldersgruppene. Det er de eldste leserne som ikke vil ha diftonger. Det er dem som har det næreste forholdet til den klassiske dialekta. Mens de yngre mener det er fremmed, og mener avisa skal velge mer normert bokmål med diftonger. Skal avisa tekkes de eldre, eller de yngre?

Jeg for min del ønsker å teste ut det samme spørsmålet her i Halden. Jeg er spent på om dette temaet engasjerer like mye også i byen vår – og om aldersskillet vil være det samme.

Du kan stemme på ha-halden.no – og gjerne delta i debatten. Jeg er spent på resultatet!


Kommentarer til denne saken