I løpet av en drøy uke skal mannen, som innsatt i Halden fengsel, ha vært involvert i tre hendelser som omfatter vold og trusler mot ansatte i fengselet.

Truet betjent

I tiltalen fra Statsadvokatene i Oslo står det at det var i september i fjor at mannen skal ha truet en fengselsbetjent ved flere anledninger.

I forbindelse med at fengselsbetjentene ville ha han tilbake i cella, skal han ha truet en betjent med å knekke armen hans. Senere samme dag skal han, via callinganlegget, ha uttalte at han skulle drepe ham.

Han truet videre med å tenne på cella, noe han også gjorde ved å sette fyr på en madrass slik at brannalarmen ble utløst.

Fire dager senere, mens han hadde en samtale med en annen fengselsbetjent, skal han ha grepet tak i skjorte til betjenten gjennom celleluka og dro han mot døra.

Spyttet på sykepleier

Ikke mange dager etterpå skal mannen, da en fengselssykepleier skulle opplyse om endring av medisinbruk, spyttet han og kastet et medisinbeger på vedkommende.

Mannen er derfor satt under tiltale ved Søndre Østfold tingrett for overtredelse av Straffeloven § 155, for ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig atferd å ha påvirket en offentlig tjenesteperson til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling eller hindret en slik handling, eller søkt å oppnå dette, eller gjengjeldt en tjenestehandling.

Det er ventet at Straffeloven § 79 vil komme til anvendelse, noen som betyr at det ved gjentatt brudd på loven kan fastsettes en straff utover lengstestraffen.