Gå til sidens hovedinnhold

Han ramlet nesten av stolen da han hørte det..

Nå finnes det sjøørret der du kanskje minst venter det i Halden.

Artikkelen er over 5 år gammel

 – Det har ikke vært produksjon av fisk her på minst 50 år, sier Endre Stensrud og Erik Birkeland, som har sett og fanget sjøørret ved Odde bro.

Tjukt med fisk

– Jeg hørte at det hadde blitt sett flere ganske store fisker der. Da dro jeg selvsagt ut selv, sier Endre Stensrud.

Han søkte både i Remmenbekken og i Strupebekken, som kommer ut i Remmenbekken på oversiden av Odde bro.

– Der så jeg en liten yngelfisk og forsto at det var snakk om gyting. Da ringte jeg Erik Birkeland for å undersøke med el-apparat. Det er ei stang med strøm, som gjør at fisken besvimer i et lite øyeblikk, sier han.

De to ildsjelene for forvaltning av ørret i bekkene undersøkte både Remmenbekken og Strupebekken.

– Vi fant yngel. Mye yngel. Ved en liten bekkefoss ved brua mellom Sollihøgda og Valhall var det tjukt med fisk, sier Erik Birkeland.

 

Betyr mindre kloakk

De ringte fiskeforvalter Leif Karlsen hos Fylkesmannen i Østfold og fortalte nyheten.

– Tror nok han nesten ramlet av stolen, gliser Stensrud.

– Fisk i bekkene betyr at kloakkutslipp er i ferd med å bli fikset. At vannet i bekkene er brunt med liten sikt gjør ikke noe.

– Sjøørreten går opp og gyter, men i Remmenbekken som hovedløp kan det være at egg som legges ikke blir til yngel, ettersom de blir tildekket av slam, opplyser ildsjelene.

 

Er ikke lov

I Strupebekken er det derimot renere vann med mer skog og mindre avrenning fra jorder.

– Her har vi funnet flere årskull. Det er både yngel fra i fjor og i forfjor. Det er artig, sier de to entusiastene.

De forteller at grunneierne er positive til oppdagelsen og undersøkelsene.

– Vi skal blant annet ha et møte med Halden kommune, som er en av grunneierne.

Stensrud og Birkeland presiserer at det ikke lov til å fiske ørret i noen bekker og det er fredningssoner ved munningen av sjøørretførende bekker.

Fant beviset

HA var med Endre Stensrud og Erik Birkeland på jakt etter fisk i Remmenbekken og Strupebekken.

Et forsøk nedenfor Odde bro ga ikke noe fangst. Vannføringen var for sterk og sikten dårlig etter et kraftig regnvær natt til fredag i forrige uke.

De to ørretentusiastene forflyttet seg opp til Strupebekken, hvor vannføringen var mindre og sikten bedre. Raskt ble det registrert yngel og en 1 år gammel ørret lå i håven.

– Her har du beviset på at det er ørret i bekken, sa Stensrud.

Slippes ut ovenfor fossen

De to var ute etter ørret med rogn og melke.

– Vi fanger fisk for å slippe de ut i bekken ovenfor brua mellom Sollihøgda og Valhall. Der er det ei kløft med en foss i bekken, hvor ørretene ikke kommer opp.

– Fiskene vi fanger nå, slipper vi ut ovenfor fossen, slik at de gyter der. Til våren vil vi lage en trapp, slik at ørreten forserer fossen selv, sier Endre Stensrud og Erik Birkeland.

 

Har en ønskedrøm

De er medlemmer av AJFF Halden, der det er dannet et bekkeutvalg.

Utvalget har holdt på med restaurering av sjøørretbekker i Halden over mange år og er også veldig aktive med Unnebergbekken, Hjelmungenbekken, Svalerødbekken og bekker på Idd.

– Nå er vår ønskedrøm at bekken oppe ved Strupejordet blir gjenåpnet ved at rørene blir fjernet, slik at fisken kan svømme fritt forbi Brekkerød. Det finnes økonomiske midler til å gjenåpne lukkede bekkesystemer, men dette må grunneiere godkjenne.

– Før ble det gitt midler til å legge bekker i rør, nå er det motsatt. Bekkene fungerer som små renseanlegg og hindrer også flomskader, når rørene ikke klarer å ta imot alt vannet, sier de to entusiastene.

 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.