Vi kjenner alle historien: I 1977 vedtok kommunestyret i Halden å rive sjøbodene med 45 mot 22 stemmer. Riv røkla! Men så våknet vernekreftene og miljøvernminister Gro Harlem Brundtland kom til byen. Året etter ble sjøbodene fredet og i dag – 40 år senere – er vi alle glade for at kommunestyret ble disket dengang.

Men så gjør plutselig Halden kommunestyre et like hoderystende vedtak: Os skole skal rives! Bygget og plasseringen er annerledes enn sjøbodene, men både havna og Os allé er steder som Halden må stelle varsomt med.

I Oslo har jeg vært med i kampen for Bygdøy allé etter at byrådet ville hogge trærne for å lage sykkelfelt. I Os allé, som er like vakker, er farene enda større. Her vil politikerne rive et vakkert og staselig bygg. Uten noen konsekvensanalyse! Og dette må skje i august, slik at det ikke skal bli noe tema i valget!

Heldigvis har noen reagert. Fortidsminneforeningen og arkitektene har protestert, og Erling Dokk-Holm har sagt klart i fra. Flere av oss må si hva vi mener, både de som bor i byen og vi som er stolte når vi kommer tilbake innimellom. Dersom du er mot riving må du skrive dette på papir eller epost og sende til Halden kommune innen 21. juni. Gro kommer ikke tilbake og redder oss denne gangen.

Da debatten om sjøbodene raste i Halden Arbeideblad i 1977 skrev en person med initialene «J.T.» et dikt hvor sjøbodene får komme til orde. Et av versene lyder:

Vel var vi helt fortrolig med
en dag å gå til grunne.
I byen åndet ro og fred –
da reiste det seg en storm et sted,
«et krav på folkemunne».

Også vi, når det blir krevet, må reise en storm. Sjøboden i Os allé må reddes!