Det er nå tre år siden smilefjesordningen startet. Ordningen har til oppgave å informere forbrukerne om de hygieniske forholdene ved et serveringssted.

Personalet på spisestedet vet ikke når Mattilsynets inspektører dukker opp for å sjekke forhold som dreier seg om rutiner og ledelse, lokaler og utstyr, mathåndtering og tilberedning – samt merking og sporbarhet.

Under besøket hos spisestedet kan kontrollørene gi tre ulike smilefjessymboler. Smilefjes, strekmunn eller sur munn.

I Halden er det altså flere spisesteder som har fått smilefjes de siste dagene. Det betyr at alt er i skjønneste orden der.

To av stedene er på Tista Senter - Cafè Luna og Butterfly bakeri.

Torino Pizza på Risum og Babylons i Tistedal har også fått utdelt smilefjes.