Sjåføren hadde gjemt frukttobakk flere steder i bilen

Tollerne på Svinesund gjorde flere funn da de stanset bilen.