(Fredriksstad Blad)

Meklingen i statsoppgjøret fortsetter. Mekler Mats Ruland sier til NTB ved 21-tiden at han ikke ser for seg en ferdig avtale før midnatt natt til fredag.

Fire timer før meklingsfristen i stats- og kommuneoppgjørene går ut, snakker partene sammen i en positiv tone. Nesten 11 000 ansatte står klare til å streike

- Det er konstruktiv dialog mellom partene og i meklingen, så det er et brukbart tegn, sa mekler Torkjel Nesheim i en kort oppdatering på Dagsrevyen torsdag kveld.

Riksmekler Mats Rugland hadde denne statusoppdateringen i TV 2-nyhetene klokka 21: - To viktige spørsmål gjenstår, lønn og pensjon.

Da hadde de resterende partene i kommuneoppgjøret – kommunenes organisasjon KS og fagorganisasjonene Unio og Akademikerne – sittet i mekling siden onsdag formiddag.

De har frist til midnatt natt til fredag med å komme til enighet om årets lønnsoppgjør.

7 000 streikeklare

Klarer de ikke det, kommer rundt 7 000 lærere til å legge ned arbeidet – kanskje allerede fra og med fredag morgen. Det er imidlertid ikke usannsynlig at partene vil oversitte fristen, slik vi har sett i en rekke meklinger de siste årene. I fjor ble eksempelvis partene i statsoppgjøret sittende 16 timer på overtid før det ble enighet og streik blant 77 000 ansatte avverget.

- Det er for tidlig å si nå hvor lenge vi holder på, understreker Nesheim.

Han opplyser at siden det i år er et mellomoppgjør, er det først og fremst lønn og lønnsforhold, særlig for langtidsutdannede lærere, som ligger på forhandlingsbordet, i tillegg til rekrutteringsutfordringer til yrket.

Det er særlig elever i ungdomsskolen, videregående og studenter som vil merke om det blir streik i kommunene eller staten. 7 000 lærere over hele landet står klare til å streike.

21 kommuner

Det er tatt ut lærere i 21 kommuner og 13 fylker, dermed kan et stort antall elever og skoler bli rammet. I tillegg vil studenter ved flere av universitetene og høyskoler merke om det blir streik.

Her er lista over skolene der det kan bli streik som er samlet av Utdanningsnytt.

I tillegg til grunnskolen og videregående, er en del av de statsansatte som jobber på universitetene i Oslo, Bergen og Bodø, samt Oslo Met, tatt ut til streik.

Lektor-misnøye

Potensielt kan omkring 11 000 arbeidstakere - 4 000 i tillegg til lærerne - mende i streik fra fredag morgen om det ikke blir enighet. For lærerne dreier striden seg spesielt om de med en lektorutdanning på fem år som ikke er fornøyd med tilbudet de har fått fra kommunene.

- Mens de andre lønnstakerne i kommunesektoren fikk en ramme på 3,25 prosent, fikk lærerne i Unio 3,03 prosent, opplyser Unio. Det samme gjelder lærerne som er organisert gjennom Akademikerne.

Det er også egen mekling for ansatte i Oslo kommune. Det gjelder kun de som er organisert via Akademikerne. Ellers er det enighet i Oslo.

Universiteter

Blant de statsansatte står foreløpig 3 700 ansatte klare til å gå ut i streik fra fredag morgen. Publikum vil nok best merke dette på universitetene i Oslo, Bergen, Bodø og Oslo Met.

- En konflikt vil for eksempel kunne få konsekvenser for eksamen og sensur ved universitetene i Oslo, Bergen og Bodø, varslet forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat i forrige uke.

Andre statsansatte som kan ende i streik, jobber blant annet i Nav, departementene, toll og politi.

Striden mellom de statsansatte og arbeidsgiveren dreier seg om hvor mye av lønna som skal regnes inn i pensjonsgrunnlaget og uavklarte spørsmål om AFP. I tillegg er det uenighet om hvordan pengene skal fordeles mellom de forskjellige yrkesgruppene.

(NTB).