I løpet av de siste årene har vi blitt kjent med uttrykk som den digitale revolusjon, den fjerde industrielle revolusjon og delingsøkonomi. De unge brukerne av de mange nye, digitale, tjenestene kalles millenials, nett-generasjonen og Generasjon Y.

Delingsøkonomi brukes som begrep på digitale tjenester som formidler kontakt mellom selgere og kjøpere av produkter og tjenester, og utleie. Store internasjonale tjenester (plattformer) som Uber, Haxi og Airbnb er blant de mest kjente, men det finnes også en rekke norskutviklede løsninger som for eksempel Nabobil, Finn Småjobb og Nimber.

Plattformer/tjenester som Uber og Airbnb representerer etableringen av en ny forretningsmodell i et etablert marked. Den lar markedets behov bli dekket av husholdningens ledige kapasitet av bil og bolig, og ikke av profesjonelle tilbydere og bedrifter som har investert tungt i bilflåter og hotell-eiendom.

Disse plattformene har redusert kostnadene for mange tradisjonelle transaksjoner. Dette skjer hovedsakelig fordi de har klart å lage løsninger som gir mulighet for rask kommunikasjon og handel mellom parter som ikke kjenner hverandre, og som i utgangspunktet ikke har tillit til hverandre.

Hvis jeg tidligere skulle reise til USA, ville jeg kanskje booket et Hilton-hotell. I Norge et Choice-hotell. Det ville gitt meg en trygghet om hva jeg kan forvente av kvalitet og nivå på tjenesten.

Nå kan jeg privat booke overnatting via Airbnb og føler meg ikke mindre trygg enn det jeg gjør hos en etablert hotellkjede.

Det er mange som har ment mye i det offentlige rom om disse tjenestene og delingsøkonomien. Det er ikke noe overraskende at etablerte næringer er bekymret. Det ville jeg også ha vært, gitt en situasjon der en ny aktør etablerer seg med ny forretningsmodell og en kostnadsbase helt ulik min egen. Men de fleste gråter for sin syke mor. De ønsker ikke å dele, men å ha markedet for seg selv.

Fra regjeringens side ble det oppnevnt et «Delingsøkonomiutvalg» 4. mars 2016, som 6. februar 2017 publiserte sine funn og anbefalinger. De kan leses i sin helhet i «NOU 2017:4, Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer». Utvalget bak rapporten var ikke enstemmig, og det var dissens på enkelte forslag knyttet til skatt, arbeidsliv og drosjetransport.

Det har vært mye fokus på deling og lite på hvorfor så mange ulike plattformer og tjenester har kommet. Hva er det som driver utviklingen av slike løsninger? I stor grad er dette forårsaket av tilgangen på verktøy som gir mulighet for rask utvikling av nye løsninger, og at distribusjon av løsningen til mobile brukere verden over kan skje i løpet av timer.

Men det viktigste premisset for at vi vil fortsette å få nye, disruptive løsninger, er at det nå er etablert en metodikk og forståelse av hvordan kunder og brukere kan finne fram til andre tilbydere enn de store, etablerte aktørene. Plattformene og løsningene reduserer transaksjonskostnader og bygger tillit gjennom å inkludere tilbakemeldingssystem som bidrar til å luke ut både dårlige tilbydere og kunder.

Og; den nye generasjonen brukere har et annet bruks- og forbruksmønster enn hva etablerte bedrifter og organisasjoner kan tilby – de krever og forventer noe mer.

Utviklingen av nye tjenester og plattformer kan skje raskt og kan skje uten store kostnader. De løser ofte ett enkelt problem – på en svært god måte. Effekten kan være stor på etablerte markeder og bedrifter.

Det spennende er å se hvilken bransje og marked som blir utfordret neste gang.