Sidsel Skaug i Fagforbundet: - Burde grepet inn på tidligere tidspunkt

Sidsel Skaug, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Halden, er klar på at situasjonen i hjemmetjenesten allerede er gjort kjent både for politikere og administrasjon i Halden kommune.