Sentrumsplanutvalget i Halden kommune ga for knappe to måneder siden tre arkitektfirmaer i Halden oppgaven om å tegne ut hvert sitt forslag til ny sentrumsskole i Halden.

Halden Arkitektkontor og SG Arkitekter har på rekordtid levert hvert sitt spennende forslag, der fellesnevnerne er like mange som ulikhetene.

Likheter

Rammebetingelsene er klare. Skolen skal være en fra første til og med 10. klasse – altså en full grunnskole – og det skal være med en idrettshall som vil være godkjent for å spille eliteseriekamper i håndball.

Follohallen, den nyeste som er åpnet, er modell for begge forslagene.

Romprogrammet – som arkitektkontorene har måtte forholde seg til – ser slik ut:

  • Skolebygninger: 5.500 kvadratmeter.
  • Idrettshall: 4.000 kvadratmeter.
  • Uteareal: 5.000-6.000 kvadratmeter.

Stort plassbehov

Til sammen er det altså snakk om et plassbehov på cirka 15.000 kvadratmeter, mens Os skole i dag har 11.500 meter kvadrat til rådighet.

Ved å rive Familiens hus og Halden Bad, får man over 17.000 kvadratmeter til rådighet.

Ingen av de to arkitektene foreslår å rive Familiens hus.

Forslag 1:

Halden Arkitektkontor ved sivilarkitekt Erlend Eng Kristiansen, foreslår imidlertid å rive Halden Bad, for å samlokaliserer Spenst sin aktivitet i badet med Idrettshallen. Slik kan en spare driftsutgifter i forhold til garderober.

Halden Arkitektkontor foreslår at en ny ungdomsskole bygges på tomta etter Halden bad, med mellomtrinnet vegg i vegg. 1. til 4.-klassingene og SFO vil han huse i eget bygg nærmere idrettshallen. Dagens Os skole foreslår han å fylle med administrasjon, lærerarbeidsplasser, fellearealer og allbrukshus.

Parkeringsplasser løses ved å flytte miljøstasjonen på andre siden av veien, samt inngå avtaler med Ife og andre naboer i nærmiljøet.

Forslag 2:

SG Arkitekter ved sivilarkitekt Patrik Bergman, foreslår å beholde Halden Bad. For å få til det, foreslår de derfor å bygge idrettshallen på samme sted – men delvis under bakken – med skolegård og grøntareal over.

Dagens skolebygg skal brukes til fagrom, mens ungdomsskolen skal bygges i de to første etasjene og et nytt tilbygg i tilknytning til dette. Her kommer også biblioteket. Mellomtrinnet skal være i en ny bygning sammen med administrasjonen mellom hovedbygningen og Familiens hus, mens barnetrinnet og SFO skal plasseres ut mot Håkon VIIs vei. Med doble glassfasader for å fjerne støy.

Parkeringsplasser løses ved å bygge ut plassen ved Familiens hus, samt inngå avtaler med Ife og andre naboer i nærmiljøet.

SG Arkitekter peker også på at en ny svømmehall kan bygges på området vis-à-vis Os skole ved St. Joseph-bygningen.

- Gode forslag

Eirik Milde som er leder av sentrumsplanutvalget, sier til HA at utvalget vil legge fram forslaget i løpet av januar neste år.

– Planen skal legges ut til offentlig høring før den vedtas, slik at folk får anledning til å kommentere begge arkitektforslagene hva gjelder Os-området, sier Eirik Milde som selv synes at begge forslagene er spennende.

– Forslagene skal ligge ved sentrumsplanen. De skal ikke prioriteres. Vår oppgave er å peke på mulighetene. Det gjør vi nå, sier Eirik Milde.

Tror det vil ta 10 år

Svein Olaussen (Ap) sier at det er bred enighet om at Os-området er ideelt for en ny grunnskole og en idrettshall som kan løse Os skole og Halden videregående skoles hallutfordringer.

– Dette må ikke sees i sammenheng med forslaget om en storhall på Remmen. Det er to forskjellige ting, sier Svein Olaussen.

Anne-Kari Holm (Sp) kaller Os-forslagene spennende og framtidsrettet. Hun tror imidlertid det vil gå 10 år før de er en realitet.

Øivind Holt (MDG) sier at en satsing på Os vil skape en bedre balanse mellom Nordsiden og Sydsiden.