Det å fly drone, er noe jeg ofte gjør, overalt egentlig. Festningen på dagtid/kveldstid, er helt fantastisk, det gir noen helt fantastiske bilder.

Man bør dog prøve å unngå å fly sent på kvelden, da man vet at mange sover. Det er intet flyforbud over festningen i Halden, ei heller noe restriksjoner, men man må forholde seg til gjeldende regelverk for drone

Det er heller ikke ulovlig å fly over naboens eiendom, eller andre eiendommer for den saks skyld, men man kan ved lave overflyvninger av disse bryte Straffelovens §266 som omhandler plagsom opptreden, så dette bør man være litt varsom med.

Halden Fengsel har en flyforbud-sone på 926 meter alle veier rundt ett satt punkt mitt på eiendommen. Lufthavner har en flyforbud-sone på 5 kilometer, sykehus med Helipad har det samme. Militære installasjoner er det flyforbud over. Vi har en del verneområder i Halden, Remmendalen ned mot Refne, Kuskjærved siden av Brattøya, deler av Rokke. Skogen på ene siden av Brekke Sluser er vernet, Lilleøya i Femsjøen er vernet, dette er bare noen av områdene det ikke skal flys droner i.

Ved bruk av termisk sensor, skal NSM (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet) varsles. De helt minste dronene, de som kun veier 249 gram, de er unntatt standardsikkerhetsavstander. Avstandsreglene til bygninger og kjøretøy forsvinner, men du må ta hensyn til personer og folkemengder. Definisjonen på en folkemengde er:

- Mennesker som står så tett sammen at de ikke enkelt kan flytte seg hvis dronen skulle falle ned. De er selvfølgelig ikke unntatt flyforbud-sonene, verne-områdene, militære installasjoner osv. Du vil finne oppdatert regelverk og gode tips på www.luftfartstilsynet.no, www.flydrone.no og www.datatilsynet.no

Regelverket er felleseuropeisk, men med ulike tilpasninger i ulike land.

Ser du meg fly, kom gjerne bort å spør og grav litt.

Det er bare hyggelig.