Jan-Erik Erichsen var krystallklar i sitt syn da Halden Høyre tirsdag avviklet sitt årsmøte.

Uttalelsen kom i etterkant av stortingsrepresentant Ingjerd Schous orientering om det forestående programarbeidet i Høyre. Her var blant annet samferdsel og Intercity tema.

Må stå sammen

– Det som er bra for Østfold er bra for Halden, men det er viktig at fylket opptrer samlet.

Målet må være en raskere Intercity-utbygging, sa Schou, og hun minnet om at forslaget til ny nasjonal transportplan, som anbefaler å utsette utbyggingen til Halden, kommer fra fagetatene.

– Jeg er helt sikker på at vi som politikere vil ha andre prioriteringer, og for oss i Østfold vil det ha førsteprioritet i det programarbeidet vi nå skal i gang med, sa Schou.

Få statsråden hit

Erichsen ville gjerne vite hva man lokalt i Halden kan gjøre for å forhindre en ytterligere utsettelse for Intercity til byen.

– Det handler om å unngå at byen fysisk blir delt i to ved at tre bruer kanskje må rives. Det vil gjøre en utvikling av Halden bortimot umulig.

Dette må vi kunne gjøre helt tydelig, men bør vi gjøre det nå og eventuelt for hvem? spurte han.

– Jo tidligere Halden signaliserer dette, jo bedre. Og mitt råd er alltid: gå til toppen. Det vil si å få samferdselsministeren og gjerne hele samferdselskomiteen på Stortinget hit og vise dem hvilke konsekvenser dette vil få, sa hun.

Mer enn Intercity

Schou kom også inn på hva som vil skje med jernbanen fra Halden og videre mot Göteborg.

– Svaret kan faktisk være Ofotbanen mellom Narvik og Kiruna. Den er mest lønnsom, og der vil svenskene gjerne være med på å bygge ut.

Kanskje man burde legge dobbeltspor til Göteborg og for den del Svinesundtersklene i den samme potten, sa hun.