1.311 har engasjert seg

Sentrumsplanen 2015-2027: Forslaget omfatter plankart, vernevurdering bebyggelse, planbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg, og som har vært til gjennomsyn i ByLab-lokalene. – Det har vært stor interesse blant folk, sier Espen Sørås.foto: Jan Erik Sørlie

Sentrumsplanen 2015-2027: Forslaget omfatter plankart, vernevurdering bebyggelse, planbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg, og som har vært til gjennomsyn i ByLab-lokalene. – Det har vært stor interesse blant folk, sier Espen Sørås.foto: Jan Erik Sørlie Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Spesialrådgiver Espen Sørås har informert og mottatt innspill.

DEL

Denne uka passerte antallet besøkende 1.311 folk som har vært innom ByLab i Storgata 16 .
– Her har jeg først og fremst hatt en pedagogisk framstilling av sentrumsplanen samt arrangert møter, sier Espen Sørås.
Han opplyser at ByLab formelt avsluttes denne uka.
– Det er åpnet i formiddag. Neste uke skal vi ha et møte om verneverdige bygg og bygningsmiljøer, sier spesialrådgiveren.

Skole, aktivitet og bolig

Han opplyser at engasjementet er stort for sentrumsplanen.
– Her har det vært en jevn strøm av folk i alle aldre. Noen har vært her både to og tre ganger. I tillegg har vi hatt møter og besøk av skoleklasser, forteller Espen Sørås.
Hjertesakene har vært skoleplan, aktiviteter i sentrum og boligområder.
– De som kommer hit er opptatt av hva som skjer i forbindelse med sentrumsplanen. Jeg har pratet med folk og delt tanker og fått innspill. I de fleste tilfeller har det vist seg at folk har blitt beroliget rundt det meste med sentrumsplanen. De aller fleste ønsker at byen skal få en viktigere funksjon og vitalisering, sier han.

Mye informasjon

Når det gjelder Tyska-planene, så er det ikke snakk om noen mellomting.
– I diskusjonen om byggene blir det enten betegnet som pent eller stygt, mens noen lurer på om det blir for dyrt og stort nok, sier Sørås.
– Har du fått mange tips og innspill?
– Ja, det har jeg. Det er for det meste forsterkninger av det som ligger i planen, og som går på miljø, infrastruktur og parkering. Det er få som har kommet med nye ting som de vil ha med i planen, svarer han.
Sørås opplyser at det er brukt mye tid til informasjon. På bord og vegger er det til gjennomsyn både plandokumenter og kart.
– Jeg har brukt tid på å hjelpe folk med å lese kart. Det er ikke alle som har fått med seg alle detaljer som ligger i de forskjellige kartplanene, sier han.

Strategisk plan

Sørås sier at «Sentrumsplan for Halden 2015 – 2027» handler om hva vi ønsker i sentrum.
– Derfor er dette er et tilfelle til å se på alle mulige problemstillinger. Folk har en reell mulighet til å påvirke hvordan det skal bli, sier spesialrådgiveren.
Han setter pris på at mange unge har vært innom ByLab.
– Det har vært skoleklasser med elever som vil vite om byen sin og hva som skjer. Jeg har utfordret dem på hva de selv ønsker skal skje med byen. Det har også vært moro med godt besøk av unge voksne, som har etablert seg med familie og barn. De har også kommet med innspill til sentrumsplanen.

Skal oppsummere


– Hva blir din jobb nå?
– Jeg har skrevet notater av de innspill og tanker som har kommet i de fire ukene ByLab har hatt åpent. Jeg vil lage en oppsummering av disse. I tillegg vil det bli møter i forbindelse med høringsrunden, som varer til 22. mars.
Sørås kaller arbeidet med sentrumsplanen en fragmentert planlegging.
– Nå har vi åpnet den politiske prosessen mot folk og forklart om sentrumsplanen, men det vil være behov for å vurdere planen hvert fjerde år. Det kan være forbedringer eller behov for å ta ut deler av planen.
– Planen skal opp til politisk behandling før sommeren. Jeg ser for meg i slutten av mai, sier Espen Sørås og kommer selv med et innspill:
– Skal tankene i planen bli gjennomført, så krever det stor politisk enighet.

 

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken