Gå til sidens hovedinnhold

Sentraliseringens pris

REPLIKK

Det singler i knust glass når Thor Edquist prøver å skyve ansvaret for negativ befolkningsutvikling i Halden over på andre. Som ordfører gjennom åtte av de ti siste årene sitter han i glasshus. Bevegelser i folketallet er langsomme prosesser der vi nå ser konsekvensene av politiske vedtak som ble gjort for flere år siden.

Norge befinner seg midt i en sentraliseringsbølge. Dette er en villet prosess, påskyndet av Høyre. Indre Østfold, Moss og til dels Fredrikstad har blitt pendlerbyer i Hovedstadsregionen, noe som gjenspeiler seg i befolkningstallene. Halden faller igjennom, for det er ikke like attraktivt å pendle til Oslo herfra – til det er det for langt, og alle håp om hurtigtogsforbindelse har sunket ned i avgrunnen som følge av kvikkleire i traseen mellom Moss og Fredrikstad.

Les også

"De sterkeste røttene er de som vokser"

I østlandssammenheng er Halden en distriktskommune. Vi må kjempe for de arbeidsplassene vi kan få, og som politikere har vi et særlig ansvar overfor offentlige myndigheter. Derfor var det svært negativt for Halden da Høyre stemte mot å la tingretten i Halden få egen sorenskriver. Å sikre slike kompetansearbeidsplasser er viktig, for de bidrar til mer aktivitet og indirekte til mer sysselsetting.

Thor Edquist er bekymret for kostnadene ved å oppløse Viken. Selv er jeg mer bekymret for kostnadene ved å beholde denne veldige konstruksjonen. Prosessene med samordning av Buskerud, Akershus og Østfold er ikke i mål. Det er langt fra Halden til Hallingskarvet, men jeg er likevel mer bekymret for avstanden fra rådhuset i Halden til et påtenkt nytt fylkesadministrasjonshus i Sandvika. Dessverre merker vi allerede nå at det er blitt tyngre å forholde seg til en sentral administrasjon der få av byråkratene har kunnskaper om situasjonen i Halden. Det kan komme til å koste oss dyrt.

Heldigvis skjer det mye positivt i Halden. Endelig er Os-prosjektet i ferd med å bli en realitet, og bedrifter investerer mange millioner i kommunen. Jeg har medfølelse med en avgått ordfører som sørger over saker han har tapt, men det skygger ikke for framtidsmulighetene.

I en sak fortjener Thor Edquist honnør, og det gjelder kampen for grensependlerne. Her deler vi en felles bekymring. Nærheten til utlandet og et dobbelt arbeidsmarked har vært et av Haldens store fortrinn. Framtida vil vise i hvilken grad redselen for en ny grensestenging vil redusere investeringsviljen og tilflyttingen til Halden.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.