Siden landet ble lukket for sosiale samlinger 12. mars, har det ikke vært noe konsertvirksomhet med publikum til stede. Heller ikke i Brygga kultursal. I morgen, 2. mai, spiller Onkel Tuka i salen for publikum hjemme.

Håpet er å danne grunnlag for å ha flere digitale konserter fremover, som kanskje også videreføres etter korona-tiden vi lever i.

– Prosjektet heter «Skrinn brakke», og henspiller på hvordan vi ofte har det her ellers, med stinn brakke, forteller daglig leder for Brygga kultursal, Martin Gundersen.

Bandet står på scenen, men det er bare kamerafolk fra Halden-firmaet Nordic Media Lab og lydteknikere i salen. På god avstand. Men ønsket er å nå helt hjem til publikum.