– Vi gjør dette for å signalisere at vi er en samlet skognæring i Norge som ønsker norsk eierskap, sier påtroppende daglig leder i Norsk Skogkapital AS, Anders Roger Øynes, til Halden Arbeiderblad.

Bak selskapet står skogeierne Allskog, Mjøsen Skog, Viken Skog, Glommen Skog og AT Skog. Til sammen omsetter de for 4,4 milliarder kroner årlig og leverer 80 prosent av det tømmeret som hentes ut fra norsk skog hvert år.

Investorgruppa har ikke diskutert et eventuelt oppkjøp av Norske Skogs fabrikker i Halden og Skogn.

– Vi har ikke gått spesifikt inn på Saugbrugs eller Norske Skog ennå, men det er klart at de er kjempeviktige for oss. De er en stor kunde, sier Øynes til HA.

Det sentrale for skogeiernes satsing på et felles investeringsselskap er å oppnå gode og framtidsrettede eierløsninger som kan være med å utvikle skogindustrien i takt med de store mulighetene som nå åpner seg for skogråstoffet, skriver selskapet i en pressemelding.

Hvor stor investeringskraft de har, kan derimot Øynes ikke si noe særlig om foreløpig.

– Det har vi ikke gjort noen vurderinger av ennå. Det viktige her er at vi nå signaliserer at vi kan være en partner i det som skjer. Vi har mye kompetanse og en del verdier, og vi tror vi må være aktive, ikke passive, sier Øynes.