I 25 år har det vært årskontinuerlig drift på Saugbrugs. Nå skal produksjonen stanses i påska på såkalte røde dager.

– Det berører 268 ansatte på 37 skift, sier Paul Kristiansen.

Har fått ny avtale

I desember fikk de tillitsvalgte beskjed om at ledelsen ville stanse produksjonen i 13 storhelgsdager.
Det ville bety et inntektstap på 53 000 kroner for de 268 skiftarbeiderne, hvis avtalen fra 1989 om årskontinuerlig drift ble sagt opp.

– Avtalen ble sagt opp, men det ble lagd en ny avtale, sier Paul Kristiansen og tillegger:

– Den nye avtalen går blant annet ut på at produksjonen kjøres, hvis bedriften har ordre. Det har ikke Saugbrugs nå, og da blir det stans i påska.

– Da blir det tapte inntekter for de ansatte?

– Ja, men i den nye avtalen har vi fått kompensert en del av inntektstapet. Det vil si at jobb i tre røde storhelgsdager ikke vil utgjøre noe tap, svarer hovedtillitsvalgt Paul Kristiansen.

Skal ha nye møter

Da ledelsen ville si opp avtalen fra 1989, var frustrasjonen stor blant de ansatte, som dermed ville miste lønn.

– Har frustrasjonen blitt mindre med den nye avtalen?

– Nei, det vil jeg ikke si. Det vil bli mindre inntektstap, men det er en dårlig utvikling at produksjonen stanses. det er ingen god trend og bekymrer, svarer Paul Kristiansen.

– Det vil si at frykten for nedbemanning er stor?

– Ja, vi skal nå ha møter og forhandlinger om det, svarer Kristiansen.

Kostnader må ned

Administrerende direktør Kjell-Arve Kure ved Saugbrugs sa for tre uker siden at det blir nedbemanninger ved bedriften i 2015.

– Men jeg kan ikke gi noe antall, svarte Saugbrugs-sjefen til HA.

Kjell-Arve Kure viser til at en framtidig nedbemanningen ved Saugbrugs skal drøftes med de tillitsvalgte.

Nå starter møtene og forhandlingene. Kure er klar på at kostnadene må ned.

Konsernet vil kutte

Dette kom tydelig fram, da konsernledelsen i Norske Skog opplyste at det skulle kuttes 100 stillinger.Det var på bakgrunn av at 2014 endte med økt gjeld og svakere inntjening enn i året før. For å spare penger opplyste konsernsjef Sven Ombudstvedt at ledelsen så seg nødt til å fjerne 100 stillinger ved selskapets to norske fabrikker.

– Flesteparten av de ansatte vil forsvinne i Halden, men det vil også være noen på Skogn, samt noen fra fellesfunksjoner, sa Ombudstvedt.

Ved Norske Skog Saugbrugs jobber det 515 personer.

Konsernledelsen viser også til at det i fjerde kvartal 2013 var et resultat før skatt i Norske Skog på minus 597 millioner kroner. Ett år senere ble resultatet et underskudd på minus 1.101 millioner kroner. Driftsinntektene sank fra 3.534 millioner kroner i fjerde kvartal 2013 til 3.208 kroner i samme periode i fjor.

– Har muligheter

Paul Kristiansen var samtidig opptatt av at det burde ligge godt til rette for Saugbrugs å konkurrere.Han viste til at bedriften er ferdig med en investering for spare produksjonskostnader med 25–30 millioner kroner.

– Vi ansatte har tatt vår del i form av kostnadskutt, samtidig som valutakursene har vært bedre enn på lenge. Vi eksporterer og får betalt i pund, dollar og Euro. Vi burde ha muligheter til å konkurrere. Det har vært en nedgang i magasinpapir også, men markedet er fortsatt stort. Vi har i dag om lag 10 prosent av et marked på åtte millioner tonn. Med vår kostnadseffektive drift og valutakurser på vår side, burde vi kunne ta større andel av markedet, mener Paul Kristiansen.