Gå til sidens hovedinnhold

Saugbrugs og bøkeskogen

Artikkelen er over 1 år gammel

FRITT ORD

Saugbrugs er invitert med på forslaget om frivillig vern av Østfolds største og mest mangfoldige edelløvskog. Kommunen og de andre grunneierne er positive. Saugbrugs, som eier to små parseller av skogen mellom Skonningsfoss og Våkemark, har foreløpig ikke trukket seg fra Fylkesmannens verneforslag, men søker likevel kommunen om omdisponering til industriområde. Det triste med dette, er at parsellen nærmest Tista, med sine store bøketrær, er spesielt flott og kanskje den mest verdifulle i hele skogområdet. Et sjeldent plantesamfunn finnes også der. I tillegg gir den gamle stien opp til Våkemark, med sine steintrapper, tilgang til stiene i øvre del av skogen og fine utsiktsplasser fram mot Linåkerbakken.

Skogpartiet som nå søkes omdisponert, er bratt og kostbart å planere til industri. At det noen gang skal bli aktuelt, virker urealistisk. Bedriften har store arealer som det kan bygges nye fabrikker på. En PM 7 er ikke lenger sannsynlig. Hvorfor ikke bruke det arealet? Parkeringsarealer og fabrikkbygninger som ikke lenger er i bruk, kan omdisponeres. Det er utmerket om Saugbrugs får i gang produksjon av fiberplater og andre treprodukter når markedet for magasinpapir blir vanskelig, men å angripe skogen virker unødvendig.

Hvis Saugbrugs en gang skulle vokse seg til en størrelse som sprenger industriarealet de nå har, vil de få stor velvilje fra politiske myndigheter til nødvendig utvidelse. Situasjonen nå er kanskje mer å overleve og utvikle nye produkter som blir lønnsomme å produsere i Halden. I alle fall vil bedriften være tjent med å spille på lag med innbyggerne i Halden. Det betyr både å utvikle framtidsrettede og miljøvennlige arbeidsplasser og å unngå unødvendig rasering av vårt fineste skogparti og en tursti som kan gi tilgjengelighet og samtidig bli et fint kulturminne.

De nære friluftsområder, der folk kan gå turer på 1-2 timer og få fine naturopplevelser, er det spesielt viktig å ta vare på og videreutvikle. De er viktige for trivselen og for folkehelsa, og de er tilgjengelige uten bilkjøring. I MDG vil vi derfor motsette oss unødvendig ødeleggelse av slike områder. Vi vil derfor stemme imot omdisponering av arealet med bøkeskog og tursti. Resten av denne edelløvskogen, som strekker seg helt til raet ved Veden, er det viktig å få vernet som naturreservat så raskt som mulig.

Vårt håp er at Saugbrugs etter hvert skjønner at rasering av skogparsellen både er unødvendig og uheldig for bedriftens omdømme. Bedriften har alt å vinne på å la bøkeskogen vokse videre og samtidig være positiv til opprusting av trappene i turstien. Så lenge skogen får ligge i fred, vil den oppleves som en forlengelse av naturreservatet. Hvis bedriften kan bevise at miljø og arbeidsplasser kan kombineres uten problemer, vil bedriftens rykte bli bedre og byen mer fristende å flytte til og etablere seg i.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.