Så kom nyheten om at Norske skog stenger ned en av papirmaskinene ved Saugbrugs. Det tilsvarer om lag ¼ av kapasiteten ved fabrikken. Norske Skog Saugbrugs er en betydelig mottaker av norsk tømmer. Senterpartiet har vært bekymret for utviklinga både ved fabrikken i Halden og i norsk treindustri generelt lenge. Vi mener det er avgjørende viktig å beholde hele verdikjeder i Norge. Det sikrer arbeidsplasser, verdiskapning og kompetanse. Vi kan ikke bli en råvareeksportør av tømmer når vi skal omstille fra en oljeavhengig økonomi til en økonomi som bygger på det fornybare.

Regjeringa må derfor snarest komme på banen med både kortsiktige tiltak som styrker lønnsomheten i næringa og en langsiktig plan for hvordan vi omstiller papirindustrien til å få solide ben å stå på. Selv om verden etterspør mindre papir når vi blir mer digitale trenger verden stadig flere fornybare produkter basert på trevirke og biomasse. Stopper «lokomotivene», som Saugbrugs opp, får vi heller ikke til omstilling. Av kortsiktige tiltak kan nevnes redusert elavgift og nettariff, samt kompensasjon for betydelige ekstrakostnader knyttet til salg av overskuddsenergi. Norske Skog opplyser at de hittil i år har tapt rundt 45 millioner kroner på slikt salg av overskuddsenergi. Nå må regjeringa ta grep for å sikre norsk treindustri.