Tidligere denne uken gikk Elise Bjørnebekk-Waagen (AP) ut sådde tvil om regjeringens videreføring av Co2-kompensasjonsordningen. Flere vil sikkert huske denne saken som fikk sin endelige avklaring i august 2019. Da saken ble landet i 2019, kom det noen kommentarer om at det var det forestående valget som sikret ordningen og ikke ordningen i seg selv. Hvis dette var slik at dette kun var et valgstunt i 2019, vil det være veldig spesielt å fjerne denne ordningen i statsbudsjettet for et valgår.

Saken er at denne kompensasjonsordningen er viktig for å sikre norske bedrifter som krever mye strøm. Dette er veldig ofte store produksjonsbedrifter som eksporterer til Europa og verden. Europa er Norges viktigste marked, samtidig ser vi at strømprisene i Europa går opp som følge av strengere krav til utslipp. Det skal være litt dyrere å forurense, men vi kan ikke risikere at bedrifter flytter ut av Norge og Europa til land som ikke har like strenge krav til utslipp bare fordi det er billigere.

Denne ordningen er fortsatt viktig for regjeringen og det vil den være i fremtiden. For Norge er det viktig at norske bedrifter som er utsatt for risiko for «karbonlekkasje» behandles likt som Europeiske. I denne saken betyr det at en norsk papirprodusent skal behandles likt som en Østerriksk. Dette er en av fordelene med å være en del av et felles marked. Når EU nå endrer sine retningslinjer for å motvirke karbonlekkasje, må vi justere oss etter. Noe annet skulle bare mangle når vi nyter godt av et effektivt felles marked. I september kom EU med sine nye retningslinjer for perioden 2021-2030. Vi skal sørge for at den Norske kompensasjonsordningen vil være en forutsigbar brikke for Saugbrugs´ planlegging de neste ni årene. Det har aldri vært noe tema for regjeringen å skrote ordningen i kjølvannet av EUs retningslinjer.

Vi kan ikke annet enn å notere at Bjørnebekk-Waagen går tidlig ut og leter etter feil og skaper usikkerhet i media istedenfor å sjekke opp hvordan ordningen er tenkt videreført. Bjørnebekk-Waagen sår tvil og krysser fingrene for at ordningen videreføres. Adminstrerende direktør ved Norske Skog Saugbrugs stoler på regjeringen og forventer at ordningen videreføres. Direktøren har rett, her er det bare å beholde roen.

Ordningen er en viktig brikke for å sikre norsk kompetanse, industri og arbeidsplasser. Ordningen er like viktig for å bidra til å løse den globale klimakrisen. Begge deler er viktige for at vi skal skape mer og inkludere flere i fremtiden.