Gå til sidens hovedinnhold

Sannheten om skolesituasjonen i Halden kommune

Artikkelen er over 1 år gammel

FRITT ORD

For litt over ett år siden tok jeg kontakt med Halden kommune, både politisk og administrativt, for å få forventet elevtall som skulle begynne i grunnskolen de neste årene da det syntes som om elevtallet hadde sunket de siste årene. Da jeg jobbet i Rakkestad hadde vi full kontroll med dette. Her i Halden var det umulig å få disse tallene. Nå vet alle hvorfor. HA avslørte dette 02.11.2020. 400 elevplasser og to – 2 – skoler skal bort!

Bør en kommune med en økonomi som den Halden kommune har opparbeidet seg, bygge ennå en «ny» skole når overkapasiteten er så stor at muligens to skoler må legges ned? Jeg og mange med meg er av den oppfatningen at nå må all prestisje som er nedlagt/«nedgravd» i å rehabilitere Os Skole legges til side og la fornuften seire. Kaste flere hundre millioner ut av vinduet har ikke Halden kommune råd til. Avlys osprosjektet slik situasjonen har vist seg å være!

Skal noens prestisje, politikere/administrativt, gå foran barns rett til å få best mulig opplæring, velferd og trygghet, herunder også midler til spesialundervisningen? Brukes ifølge HA på annen måte. Spesialundervisning er lovpålagt! Kan virkelig noen mene at det er fornuftig å rehabilitere bygge ny skole mens minst en annen skole i Halden kommune høyst sannsynlig må legges ned når det i tillegg ikke er penger nok til å drive en god nok skole?

Os skole. I 2020 er vel situasjonen den at for at Os skole skal få nok elever til å fylle opp nye førsteklasser, må disse rekrutteres fra andre skoler som de ellers sogner til. Os Skole er/var aktuell den gang da vi hadde klar forskjell på hvor folk bodde. Gamlebyen Halden, Sørhalden, Sørsiden, Nordsiden – øst Fyrstikken opp mot Ankers, nord opp mot Skomakerslottet/Dyrendal og vest mot Refne var vel Os Skoles rekrutteringsområde. Annen skole lå på Stangeløkka. I dag ligger selve Halden by rundt området mellom Rødsberget og Festningen, dvs. der «Gamlebyen Halden» ligger. Trekker vi en sirkel med radius 1,5 km rundt sentrum i «Gamlebyen sentrum» får vi med alle skolene som ligger i dagens «Stor-Halden» unntatt Tistedal skole, Berg skole (stadig nye boligområder som sogner til denne skolen) og Prestebakke skole. Kongeveien skole ligger tilnærmet like nær Eskeviken og Sørhalden som Os Skole. Sørsiden legger heller ikke langt unna Kongeveien Skole. Tistedal skole ligger lenger unna, men betjener også et stort område

Gimle skole, ved Ishallen, ligger ikke langt unna Os-området. M.a.o. ingen Os-elev får særlig lengre skolevei ved å bli fordelt på skolene som ligger der nesten alle Haldens innbyggere bor i dag. Hjortsberg skole sammen med Låby skole (forholdsvis ny) får fint med seg elevene fra resten av «Gamlebyen Halden. For en tid tilbake ble veien fra Låby Skole og ned til Sentrum oppgitt til å være 1,4 km. (HA) Bystrukturen i Halden tilsier for overskuelig framtid at beliggenheten til Os skole for elever er lite hensiktsmessig. For elever som bor på «landet» er det så vidt jeg vet for første- og andre klassinger fri skyss for dem som bor lenger unna enn to km fra skolen. Fra og med tredje klasse er avstanden fire km. M.a.o. svært få elever som i dag sogner til Os skole får lenger skolevei ved å bli fordelt på skolene som ligger i «Stor-Halden». Hovedsakelig der Haldens innbyggere bor nå.

I tillegg til idrettshall på Os, skal Haldens elever være med på å finansiere ekstrakostnader? Viken fylkeskommune har skrevet en langtidskontrakt med Norske Skog A/S, Saugbrugs. Hvorfor kan ikke en hall legges dit? Der er også infrastrukturen til stede! Os mangler denne viktige delen! Slipper dyr opprydning på Ostomta. Penger spart, er penger tjent! Derfor selg Os skoles bygning til leiligheter, men med krav til kjøper, f.eks. at fasaden ikke forandres. Slipper store utgifter på flere hundre millioner. Dessuten vil et salg tilføre midler som kan brukes til å pusse opp de andre skolene som ligger naturlig til for Haldens elever. Hva med eventuelt farlig avfall på Ostomta? Kostnad?

Kommentarer til denne saken