En gjenganger i møter med det offisielle Østfold, og NAVs store hodepine i denne delen av landet, var i mine år som ordfører hva som kan og må gjøres for å løfte Østfold opp fra bunnen på omtrent alle viktige statistikker i Norge.

Her er noen få overskrifter, fra mange medier, som omhandler Østfolds aller største utfordring, bunnplassen på utdanning, inntekt, antall trygdede, sykdom og, ja, You name it:

22. jan. 2011 — Spørsmålet er jo hvorfor Østfold har samlet opp så mange "foreldre uten utdanning", i forhold til resten av landet (unntatt Finnmark...).

3. nov. 2019 — Av 90 statistikker kommer Østfold dårligst ut i 32 av dem – over en ... Dermed taper østfoldingene i et samfunn der lang utdanning blir mer ...

8. des. 2020 — Østfold-kommunene har historisk sett hatt høyere arbeidsledighet, færre med høyere utdanning og en betydelig eldre befolkning enn Akershus, ...

23. aug. 2008 — Stadig flere velger å studere, men Østfold scorer fortsatt dårlig på statistikken over andelen innbyggere med høyere utdannelse.

1. des. 2015 — Store fylkesforskjeller bekymrer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

https://e24.no › karriere-og-ledelse: Dette fylket har den høyeste andelen uføretrygdede i landet - E24

9. jul. 2016 — Selv når man korrigerer for dette, kommer Østfold dårligst ut. ... Det handler om å motivere barn og unge til å ta utdanning og til å ta ...

  1. https://www.moss-avis.no › ostfold-...: Østfold dårligst i Norge på læreplasser - Moss Avis

24. jan. 2019 — Østfold er fortsatt det fylket i landet der færrest elever får læreplass.

En ting var det enighet om hver gang temaet var oppe og det var at det krevdes store menneskelige og økonomiske ressurser over mange tiår for å få Østfold opp på et gjennomsnittlig nivå i Norge.

Og ressurser har Viken på kort tid skapt. Hele 742 millioner gikk Viken i pluss allerede det første driftsåret, og viste med det hvilket potensiale det er. For det er logisk og selvfølgelig at det er billigere å ha en administrasjon og ett fylkesting enn tre.

Viken får dermed både større fagmiljøer og bedre økonomi til å kunne ta tak i de enorme utfordringene Østfold fortsatt har, enn det det gamle fylket vil kunne gjøre på egenhånd. Derfor er det så utrolig å se hvordan reverseringspartiene helt velger å se bort fra denne enorme oppgaven, men legger heller all sin kraft og sjel i å få til en «samling i bånn». Ja, skulle Moss og Indre gjøre alvor av å søke seg til Akershus, i en tid hvor både Fredrikstad og Sarpsborg søker Staten om krisehjelp, ja, så blir det en virkelig en «samling i bånn» vi blir vitne til.

Kommunedirektøren i Indre Østfold sier dette om oppløsning av Viken: «De økonomiske konsekvensene kan bli dramatiske». Kommunedirektøren i Halden sa da saken var oppe at han var redd for at en reversering ville føre til strammere økonomi og at det kunne bli utfordrende for Østfold å investere i fremtidige skolebygg.

Hovedoppgavene til fylkene er nettopp videregående skoler og veier. Derfor, hvis noen merket noe i sitt liv da det ble Viken, må det etter mitt skjønn være basert på følelser og ikke realiteter.

Det vil altså bli de unge som vil bli hardest rammet, i tillegg til at det vil ta mange, mange år ekstra å løfte vårt gamle fylke opp på et nasjonalt nivå med færre ressurser, både menneskelig og økonomisk, enn det vi har mulighet til nå. I tillegg til dårligere økonomi (alle som skiller seg får det), i all evighet, taper vi igjen mange år på å bygge flere fylker og mer administrasjon, hvor fokus vil være på nettopp reversering og ikke hvordan best og raskest bedre Østfolds resultater og renomme. Navn, en usynlig grense og systemet foran mennesker er altså viktigere for reverseringspartiene enn å jobbe for å løfte Østfold opp og og ruste oss for tiden foran oss.

Sånn går det når det å klamre seg fast til fortiden blir viktigere enn å gi våre unge en best mulig ballast for den meget krevende fremtiden som alle som vil vite vet vil komme.