- Det har vært masse frustrasjon, og vi har følt oss overkjørte. Ting har blitt tredd nedover ørene på oss og uforutsigbarheten har tæret på, forteller de.

- Vi har vært underbemannet til stadighet, delvis fordi ressurspoolen har blitt spist opp av langtidssykemeldinger, noe som igjen har ført til økt slitasje på personalet, legger de til.

Energien kommer

- Jeg synes den nye ordningen høres bra ut, sier Veronica Iversen. Jeg kjenner at energien kommer tilbake, og at vi nå har forutsigbarhet.

Mona Stenersrød føyer til at hun syntes mulighetene for individuelle løsninger ar bra.

- Vi tror ikke det blir noe press for å ta ekstravakter, og vi håper at ressurspoolen kommer til å fungere som den skal.

Letter å planlegge

- Privatlivet vårt blir helt annerledes, mener Anne Andreassen. Det blir letter å planlegge, og de hjemme slipper å måtte ta imot frustrasjonene våre. Vi er optimistiske nå.

Aktiv fagforening

- Det har vært veldig viktig å ha an aktiv fagforening med ledere som både hører på våre synspunkter og kan videreformidle dem, synes Inger Marie Målerud.

- Vi reflekterer bare medlemmenes aktivitesnivå og engasjement, repliserer plasstillitsvalgt Carina Eide.

- Jeg er glad for at det nå er oppnådd enighet, fortsetter hun: - Den nye definisjonen på kortvakter er positiv. Man har nå større mulighet for å få økt stillingsprosent.

Slitne, men blide

- Jeg trives skikkelig godt her, forteller Bjørg Fystro når vi kommer på besøk i hennes koselige leilighet.

- De som jobber her er flinke, kjekke og snille, men jeg ser at de har hatt en vanskelig arbeidssituasjon, legger hun alvorlig til.

- Til tross for usikkerhet og stor arbeidsbyrde har de ikke latt frustrasjonen gå ut over oss. Det har sikkert ikke vært lett for dem i det siste, og det er derfor fint at de ikke bør leve med uforutsigbarhet fremover.