Det var som kjent stor festivitas da den for femti millioner kroner restaurerte «Turisten» kom tilbake til Haldenkanalen i fjor sommer.

Men «Dronningen» fikk ikke lov av Sjøfartsdirektoratet til å bruke sitt gamle navn. Det ble isteden «TUR» som ble hyllet! Grunnen var at navnet var opptatt. Asbjørn Otto Braaruds båt «MS Turisten» hadde nemlig den juridiske eiendomsrett til betegnelsen «Turisten»

Men på årsmøtet i Haldenkanalens Venner på Furulund forleden, kunne Braarud opplyse at saken nå var ordnet og «Tur» en saga blott.

- Min båt går nå inn i selskapet DS Turisten AS, som eies av Alf Ulven og Tore Aksel Voldberg. Daglig leder

i det utvidede selskapet, Ole Svendsby, skal i samråd med meg samordne trafikken på kanalen i 2010. Det blir både ruteopplegg og charterturer. Dronningen med sitt fornemme dampbåttilbud får selvfølgelig en høyere billettpris enn motorbåten.

La meg forresten også nevne at avdøde lensmann Gudbrand Melbyes veteranbåt «Ara» går inn i det nye selskapet. Det er behov for en restaurering av denne båten, og det går jeg ut fra går i orden.

- Men si oss, Braarud, hva skal MS Turisten nå hete?

- Den skal hete Motorskipet "Strømsfoss!

Så spørs det da om Sjøfartsdirektoratet vil godkjenne navnebyttet denne gang.