- Det er godt å få forutsigbarhet i arbeidssituasjonen, kan de ansatte ved omsorgsboligene i Søsterveien fortelle.

- Det ser ut til å bli en bra avtale, spesielt når det gjelder frekvensen av helgevakter, legger de til.

Belastende situasjon

Sara Christine Olsen utrykker glede over at det nå var enighet om en avtale.

- Vi har opplevd situasjonen belastende og usikker. Det har vært vanskelig i forhold til planlegging av familielivet. Jeg er veldig fornøyd med at det nå blir helgejobbing hver 4. helg.

Hilde Vatvedt var enig i beskrivelsen av liten forutsigbarhet og var glad for at man nå kunne se fremover med positive øyne, sier hun

- Den sinne og frustrasjon som vi før tildels har tatt med oss hjem, er nå borte, sier May-Britt Eriksen.

- Hva med 13-timersvakter?

- Lange vakter i helgene har vi hatt før, og at vi jobber lengre på en helg er ikke så belastende. Den effektive arbeidstiden blir cirka 10 timer på grunn av hviletid og pauser.

Kortvakter

De kan videre fortelle at de er meget fornøyd med at det også åpnes for individuelle avtaler i forhold til helgevakter.

- Vi er ikke redde for at det skal bli et press på oss for å jobbe ekstra vakter. Forutsigbarheten og begrensninger av kortvakter er et stort pluss for oss.

- De ansatte står på

Ved et keyboard i stua treffer vi Britt Alderin.

- Jeg spiller litt dersom de andre ønsker det, smiler hun før hun legger til med en alvorligere míne:

- Jeg har sett at de ansatte har vært forferdelig slitne med den gamle ordningen, men det har ikke vært mangel på smil og stå på-vilje.

- Jeg håper og tror det blir en bedre situasjon for dem nå. De har jo et liv utenfor jobben også.

Trygghet

- Vi har også merket at de ansatte har vært slitne, men de gjør en fantastisk jobb, og er alltid blide, forteller Reidun og Simen Løken.

- De fortjener en god arbeidsavtale og turnusordning som gjør at de kan ta seg igjen mellom vaktene. Det har vært unødvendig å belaste betjeningen så lenge, og vi skjønner at de nå er fornøyd med enigheten om en avtale.

- Dette er et fantastisk sted å være, og den tryggheten vi føler her er uvurderlig, slår de fast.