Fontene på Wiels plass igjen

- Mellom oss og rådhuset kommer den nye fontenen i granitt. 5. juni skal den innvies, sier adminstrasjonssjef Kjell Hagen og banksjef Asle Bugdø- Petersen.

- Mellom oss og rådhuset kommer den nye fontenen i granitt. 5. juni skal den innvies, sier adminstrasjonssjef Kjell Hagen og banksjef Asle Bugdø- Petersen.

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

5. juni fyller Halden Sparebank 175 år. Bankens bursdagsgave til byen er en ny fontene på Wiels plass. Den gamle ble revet i 1939.

DEL

- Vi skal ikke kopiere den gamle fontenen. Den var fin for sin tid, men nå skal vi reise en ny og annerledes, sier banksjef Asle Bugdø Petersen.

Lokal granitt

- Vi ønsker å gjøre Wiels plass til et enda hyggeligere møtested med mange benker og en fin skulptur i midten. Skulpturen skal hogges i Iddefjordgranitt og jobben gjøres hos Johansens granitt i Skjeberg. Fra bankens side var det et klart ønske om å bruke lokal granitt. Landskapsarkitektene som har formgitt fontenen var enige i det valget.

Dagens uttrykk

- Det er hyggelig med nostalgi og å se tilbake i tid. Men det er ikke alltid riktig å lage kopier av det som har vært. Den gamle fontene var høyreist og tynn laget i jern. Den fungerte i sin tid da bankbygningen så helt annerledes ut. Nå skal vi bruke dagens uttrykk i fontenen. Da blir det tidsriktig og i stil med plassen, bankbygningen og området for øvrig.

Bursdagsgave

- 5. juni er banken 175 år. Da skal vi overrekke skulpturen til kommunen og innbyggerne og ellers lage litt festivitas i byen.

- Vi håper at vi med denne gaven kan være med å berike Wiels plass som byens hjerte.

- Vi håper vi skal klare å holde utformingen av fontenen hemmelig fram til avdukningen.

- Men jeg kan røpe at skulpturen vil ha rennende vann og også lyssetting. Om vinteren blir det bare lys, mens om sommeren blir det begge deler.

Historien

Fredrikshalds Sparebank ble stiftet 5. juni 1835. Den skiftet navn til Halden Sparebank i 1928.

Halden sparebank er en av de eldste i landet.

Det var grosserer Peter Martin Anker som var den ivrigste i arbeidet med å gi byen en sparebank.

Sogneprest Riddervold var den første til å sette penger i den nye banken. Han satte inn 100 spesidaler. Første åpningsdag som var 11. juli ble det satt inn 1006 spesidaler og 56 skilling. Det tilsvarer i underkant av 10.000 kroner i dag.

I de første 10-årene holdt banken til i byens rådhus.

Der Halden sparebank ligger i dag, bygde trelasthandler Ole Andreas Stang i 1856 Stangepaleet.

I 1895 var bygningen for salg. Daværende adm.dir. i Fredrikshald sparebank foreslo at banken kjøpte gården. Det ble gjort og banken flyttet inn sammen med postkontor, telegraf og rikstelefon.

Banken drev også pantelånsvirkomhet som fra 1927-1940 ble bestyrt av Peter M. Schultz - også kalt « onkel i tårnet

Etter hvert ble plassen for liten i bygningen fra 1856. Halden sparebank bestemte seg i 1939 for å rive og bygge et nytt bankbygg i tidsriktig funkisstil.

Helligbrøde å rive

Den gang reagerte mange på at Stangs gamle gård skulle vekk. «Det er helligbrøde å rive den gamle patriciergård og erstatte den med en moderne funkisgård» ble det hevdet.

Men den ble revet. Stangepaleet og fontenen støpt i jern fulgte hverandre ad. «Brandvakten» som den het, forsvant sammen med gården.

Det nye bankbygget ble oppført i de første kriksårene. Det lot seg gjøre fordi alle materialene var innkjøpt før krigen. Banken tok bygningen i bruk i 1942.

Artikkeltags