Som det første akuttmottaket i landet er det sertifisert etter ISO 9001, med tillegg.

Men hva betyr nå det?

Avdelingsleder Liv Marit Sundstøl strålte som en sol etter at hun i går kunne motta diplomet, selve beviset på sertifiseringen, fra direktør og ansvarlig for sertifiseringsvirksomheten i Veritas, Gunnar Sem.

-ISO er en ledelsesstandard. Det som er spesielt i dette tilfellet er at vi har gått lenger og fått sertifisering i forhold til kvalitetskriterier som er laget spesielt for akuttmottak, sier Sundstøl.

Nybrottsarbeid

Siden det er første gang en akuttavdeling har fått en slik sertifisering betyr det at det også er gjort en del nybrottsarbeid på dette feltet. Under den seremonielle markeringen mandag ble det tydelig understreket at dette har vært et både langvarig og krevende arbeid.

Sykehuset Østfold har fått anledning til å bli en pilot i dette arbeidet, men det hører med til historien at det er flere piloter, selv om det bare er Sykehuset Østfold som hittil har kommet i mål.

Orden i huset

- Hva måtte dere gjøre med akuttavdelingen for å få denne sertifiseringen?

- Det handler mye om å arbeide med systemer. Å rydde opp i eget hus. Vi har avklart ansvarsforhold. Hvem har ansvar og hva har de ansvar for, vi har fått systemer for samarbeidet med andre enheter i sykehuset, og mellom sykepleiertjenesten og legetjenesten, det er definert hvilke krav vi jobber etter og ikke minst er det sørget for at det vi gjør blir dokumentert, sier Sundstøl.

Det er også gjennomført fysiske tiltak ved avdelingen for at det skal være mulig å ivareta taushetsplikt og personvern ved undersøkelsene.

- Dette er et forandringsarbeid, der vi også har søkt etter aktiv tilbakemelding fra pasientene, de vi behandler.

Bedre oversikt

- Men hvordan vil pasientene merke at akuttmottaket har fått dette kvalitetsstemplet?

Sundstøl mener de blant annet vil merke det på flyten gjennom avdelingen.

Akuttmottaket ved et sykehus kan være en svært hektisk plass, der pasientene kommer når de kommer, og til tider kan det komme mange på en gang.

- Vi har nå rutiner for hvordan vi skal kartlegge pasientene og prioritere dem etter hvor mye det haster. Rød, gul eller grønn kode. Innen ti minutter etter ankomst skal en sykepleier ha kartlagt pasienten etter et fast skjema, og vi har definert innenfor hvilke tidsrammer pasienter skal undersøkes av lege.

- Vi kan ha mange pasienter inne på en gang. De systemer vi nå har etablert gir oss en langt bedre oversikt over den enkelte pasient, hva som er gjort og hvor han eller hun er i løypa. Alt dette sikrer større trygghet for pasientene, og de vil nok merke at de nå kommer raskere gjennom akuttmottaket og over til sengepost, sier Liv Marit Sundstøl.

Må fortsette

Samtidig understreker hun at dette ikke er et løp der man er «i mål».

- Dette er en kontinuerlig prosess, og vi har nå etablert systemer som skal brukes for at vi skal bli enda bedre, sier hun.

Divisjonsdirektør for medisin i sykehuset Østfold. Per G. Weydahl, sier at avdelingsleder Liv Marit Sundstøl har vært en krumtapp i arbeidet med den nye sertifiseringen, men han understreker samtidig at dette i stor grad er et lagarbeid, der både avdelingens egne ansatte og øvrige ledd i sykehuset har deltatt.

- Akuttavdelingen samarbeider med alle avdelinger, og det er viktig at kommunikasjonen fungerer på tvers av både avdelinger og faglige nivåer, sier han.

- Det vi nå går gjennom setter også standarden for det nye sykehuset, sier Weydahl.