3 av 100 utenlandske vogntog blir kontrollert på Svinesund

Hvert døgn passerer om lag 1.500 vogntog svenskegrensen inn til Norge over Svinesund. I gjennomsnitt blir bare 40 av dem kontrollert.