(Sarpsborg Arbeiderblad)

Regjeringen orienterte torsdag om Nasjonal transportplan (NTB). Der gir de grønt lys til bygging av dobbeltspor på det ytre Intercity-triangelet helt til Lillehammer, Halden og Skien. Prislappen for dette er 52 milliarder kroner.

Ny Oslo-tunnel

Det settes også av rundt 16 milliarder kroner i planperioden til ny Oslo-tunnel for jernbanen, som skal stå klar i 2032. Etter at den nye tunnelen er ferdig, skal også hele Intercity-triangelet på Østlandet være klart.

Transportplanen har en ramme på 928,7 milliarder kroner ifølge flere medier. Regjeringen opererer med rundt 1.000 milliarder (1 billion) kroner.

Blant de andre punktene i NTP er ny E18 mellom Retvet og Vinterbro, som ifølge Østlandets Blad er planlagt i første planperiode. Den nye firefeltsveien gjennom Follo ble først foreslått bygd i 2024, men nå fremskyndes byggingen til å starte neste år.

Bruker tiden fram til påske

Tiden fram til påske skal regjeringen og støttepartiene bruke til å bli enige om Nasjonal transportplan.

– Dette er en veldig omfattende plan, og det gjenstår en del som vi ikke er ferdige med. Planen skal bidra til mer effektiv transport, verdiskaping og en mer klimavennlig fremtid. Planen vil bli lagt fram i sin helhet før påske, sa statsminister Erna Solberg under pressekonferansen på Oslo S torsdag.

Les også: – Må ikke bygge vei og bane samtidig

Av transportbillionen skal over 400 milliarder penses inn på jernbane alene. Mer gods skal løftes over fra vei til bane, det skal tenkes helhetlig ikke minst i veiprosjekter og regjeringen vil ha mer igjen for hver eneste brukte krone. Perspektivet stopper ikke i transportplanens siste år 2029, men dras helt fram til 2050.

– En ny togtunnel under Oslo blir den viktigste nøkkelen til å bygge ut togtilbudet i resten av landet, fastslår Venstre-leder Trine Skei Grande.