Russetreffet har søkt om over åtte millioner i koronadispensasjon – Se hvilke lag og foreninger innen kultur og idrett som har søkt her

I disse dager blir kompensasjonsordningene fra Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturrådet fordelt.