For 65 år siden var de russ ved Halden Offentlige Høgre Allmennskole. Mange år og rikelig med livserfaring siden. De har holdt kontakt med regelmessige samlinger. I senere år møtes alle som kan, til årlige klassetreff.

Denne gang feiret de jubileum med lunsj på Haldens Klub. Flere hadde lang reisevei – Stjørdal og Vennesla er et stykke fra Halden – men det er noe med gamle venner. Det var en liten klasse på 28 elever fordelt på engelsk- og reallinje. Med så vidt få i klassen, ble det tette bånd.

Nå ble det festlunsj med tid til både mimring og nåtid. Det var mye å fortelle om! Studietid, yrkesliv, familie. Og klassekamerater som ikke kunne komme.