Fest for <<kramperussen>> på Kongens Brygge

På samme dag som startskuddet til det årlige landstreffet for russen på Fredriksten gikk av, hadde HSS arrangert XRUSS PARTY.