Russen skal ikke løpe i barnetoget på 17. mai

Artikkelen er over 1 år gammel

Styret i årets Halden-russekull var invitert til et møte med kommunens 17. maikomite for å bli enige om retningslinjene for årets grunnlovsfeiring. Der fikk de beskjed om at det ikke er ønskelig at de løper blant barne- og ungdomsskoleelevene i toget.