Gå til sidens hovedinnhold

– Rullegardinen er etter vår mening endelig dratt opp!

Artikkelen er over 1 år gammel

YTRING Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Heltid – mer enn en fagforeningssak!

NSF og Fagforbundet reagerer på tidligere ordfører Thor Edquist sitt innlegg i papirutgaven av HA 12/2-20;Da rullegardinen ble dratt ned over Halden

Påstander fra Edquist om at arbeid for en heltidskultur er en ren fagforeningssak.

Heltidserklæringen ble undertegnet at partene, KS (KS er kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon), Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund i 2013. Den ble fornyet sist i 2018, og er fortsatt gjeldene. En heltidskultur er avgjørende for å sikre kvalitet, bedre arbeidsmiljø og tilstrekkelig kompetanse i tjenestene.

En heltidskultur er helt avgjørende for å møte framtidas kompetansebehov. Vi har mye forskning og kunnskap som viser at heltidskultur og store stillinger har mange positive betydninger både for arbeidsgiver, arbeidstakere og ikke minst brukere/innbyggere. Heltidskultur er et «kinderegg»! (Kilde: Fafo, Moland 2015)

Arbeidsgiver oppnår bedre effektivitet blant annet gjennom bedre læringsmiljø, og mer engasjerte og involverte medarbeidere. Arbeidsgiver vil være en mer attraktiv for aktuelle søkere og det vil et bedre omdømme. Ved flere heltids ansatte, vil ledere kunne få mer tid til ledelse.

Ansatte opplever et bedre arbeidsmiljø, blant annet gjennom bedre lønns- og arbeidsvilkår. Det vil gi en trygghet og kontinuitet i arbeidet. Ansatte vil ha en mer forutsigbar hverdag, bedre balanse mellom arbeid og familie, og økt trivsel og kan føre til lavere sykefravær.

Brukerne opplever bedre kvalitet på tjenestene, blant annet gjennom mer forutsigbarhet og kontinuitet ved at de har færre mennesker å forholde seg til. Dette vi medføre en bedre oppfølging i hverdagen av den enkelte, og vil gi trygghet. Hva vil det gi tilbake til kommunen?

Flere hele stillinger vil være et viktig bidrag i arbeidet med å styrke omdømmet til sektoren både som arbeidsgiver og tjenesteleverandør. Hele stillinger tiltrekker seg i større grad den kompetansen sektoren trenger for å levere tjenester av høy kvalitet.

Hva skjer i kommunen per nå?

I løpet av 2019 ble det benyttet nærmere 360 000 timer på vikar innleie – dette tilsvarer 195 årsverk (1 årsverk utgjør en 100% stilling)! Så hva er 195 årsverk? Ved å telle alle faste ansatte i hjemmesykepleien, ved Iddebo sykehjem og Vaterland og Hagegata omsorgsboliger, utgjør disse en total på 188,39 årsverk, fordelt på 344 personer i faste ansattforhold. Til sammen har de ansatte en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 54,76%!

Utgiftene til variabel lønn i helse og omsorg for de 10 første månedene 2019 var nærmere 82 millioner kroner – og har økt jevnt og trutt, med 22 millioner siden 2014. I tillegg kommer kjøp av tjenester fra private leverandører, som f.eks. vikarbyråer. Summen for 2018 er tett opptil 90 millioner! Her var vi kommunen som brukte mest i hele Østfold, Sarpsborg kom på 2.plass med halve summen. Ved å konvertere deler av variabel lønn om til fastlønn ved å tilsette i hele stillinger, vil dette føre til en stabilitet for både arbeidsgiver, ansatte og tjenestemottakere.

Så hva kan fast ansatte med stabil inntekt tilføre kommunen? De får økt kjøpekraft, muligheter for å komme inn på boligmarkedet. Gi færre lavinntektsfamilier, og en bedring i forhold til barnefattigdom. Flere, spesielt kvinner, vil kunne tjene opp til en akseptabel pensjon. Flere vil kunne være med å bidra mer til velferdsstaten. Deltid er mest utbredt i kvinnedominerte yrker, der helsesektoren utpeker seg innen kommunalsektor.

Arbeidet for heltid er ikke en ren fagforeningssak som Edquist hevder, men en samfunnspolitisk sak. Derfor er det viktig med tre partssamarbeid, på alle nivåer, som både Heltidserklæringen og den norske modellen er bygget på. Arbeidsmiljøloven sier at det som hovedregel skal ansettes i fulle og faste stillinger.

Posisjonspartiene har i sine partiprogram hevdet at de skal jobbe for heltid, og har også det med i samarbeidsavtalen – dette har vi store forventninger til! Rullegardinen er etter vår mening endelig dratt opp!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.