Vil ha sju millioner for dette småbruket i Røsneskilen med skog, hyttetomter og brygger

Denne eiendommen ved Røsneskilen har i dag inntekter på festeavgifter, bryggefester og parkeringsplasser. For sju millioner kroner kan den bli din.