Fredet Rokke-tre i akutt fare for kollaps - må felles

BERØMT: «De tre furuer» i Rokke må felles fordi det er akutt fare for at treet skal kollapse. Bildet i midten og til venstre er fra 1998 og viser treet da det var i all sin prakt. Bildet til høyre viser treet etter at det ble skadet i et uvær i 2003.

BERØMT: «De tre furuer» i Rokke må felles fordi det er akutt fare for at treet skal kollapse. Bildet i midten og til venstre er fra 1998 og viser treet da det var i all sin prakt. Bildet til høyre viser treet etter at det ble skadet i et uvær i 2003. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Siden 1921 har «De tre furuer» i Rokke vært fredet. Men nå blir furutreet straks fjernet.

DEL

– Det trestammede furutreet «De tre furuer» skal felles mandag 14. august, forteller Benjamin Astbury Øveraas ved kommunikasjonsavdelingen i Statens vegvesen Region øst.

Avgjørelsen er tatt av Statens vegvesen på bakgrunn av en tilstands- og risikovurdering utført nå i august.

Treet skal ha alvorlige strukturelle svakheter.

– De er av en karakter som medfører fare for akutt kollaps, heter det i veivesenets begrunnelse for felling.

BAKGRUNN: Her kan du laste ned hele rapporten i PDF-format

Furutreet har vært administrativt fredet siden 1921. Det betyr at det ikke er miljøvernmyndighetene som har fredet det, men grunneier Opplysningsvesenets fond.

Treet står i Rokke landskapsvernområde hvor verneforskriften forbyr inngrep som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.

– Østfold fylkeskommune har imidlertid vurdert at trefellingen ikke rammes av denne bestemmelsen, og tiltaket kan derfor utføres uten dispensasjon fra fylkeskommunen, opplyser Benjamin Astbury Øveraas.

Det er Mesta som skal utføre fellingsarbeidet på vegne av Statens vegvesen, og det skjer mandag 14. august.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags